นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ได้เห็นชอบให้คงมาตรการการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ต่อไปอีก 1 เดือน ไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้ แต่ก็ขอให้ประชาชนใช้น้ำมันกันอย่างประหยัด เพราะขณะนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมากจากวิกฤติการณ์ในตะวันออกกลางกรณีเหตุการณ์ ในอิรัก ซึ่งต่อไปอาจต้องขึ้นราคาตามตลาดโลก ดังนั้นขอให้รายประชาชนเตรียมใจไว้ด้วย โดยขณะนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ที่บาร์เรลละ 115 เหรียญสหรัฐแล้ว หากยังเป็นเช่นนี้จะเป็นภาระต่อการนำเข้าอย่างมาก แม้ว่าภาครัฐต้องดูแลสถานการณ์ในประเทศ แต่ต้องคำนึงถึงสถานการณ์ในตลาดโลกด้วยรายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า ในการต่ออายุภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในแต่ละเดือน จะทำให้กรมสรรพสามิตต้องสูญเสียรายได้เดือนละ 9,000 ล้านบาท โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.54-มิ.ย.57 รวมเฉือนเนื้อไปแล้วกว่า 3.36 แสนล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ส่งสัญญาณลอยตัวน้ำมัน

Posts related