นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ข้อมูลหนี้ครัวเรือนล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ที่ 79.4% ของจีดีพีจากสิ้นปี 56 อยู่ที่ 82.3% ของจีดีพี และมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ที่เกิดการเร่งจ่ายเงินจำนำข้าวทำให้ชาวนานำเงินไปใช้หนี้ ส่งผลให้ภาพรวมของหนี้ครัวเรือนในระบบลดน้อยลงทั้งนี้ ช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา หนี้ครัวเรือนไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปี 54 เกิดปัญหาน้ำท่วมทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องกู้เงินมาซ่อมแซมบ้าน และปี 56 มีโครงการรถคันแรกทำให้ประชาชนกู้เงินซื้อรถจำนวนมากทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้นปี 57 ชาวนาไม่ได้รับเงินจำนำข้าว92,000ล้านบาท ทำให้ต้องไปกู้นอกระบบมาใช้จ่ายไปก่อน ทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายแล้วทั้งการคืนภาษีรถคันแรกส่งผลให้ประชาชนที่กู้ยืมหรือนำเงินมาจ่ายในก่อนหน้านี้ได้รับคืนและมีวงเงินเพื่อนำมาผ่อนรถต่อ รวมทั้ง การเร่งจ่ายเงินจำนำข้าว 92,000 ล้านบาททำให้ชาวนาสามารถนำเงินไปชำระหนี้นอกระบบถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนปรับลดลงขณะเดียวกัน ยืนยันว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 57 คาดว่าจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า2% อย่างแน่นอนผ่านแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคและการใช้จ่ายของภาคประชาชนที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวได้การลงทุนจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่เริ่มฟื้นตัวเห็นได้จากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเริ่มปรับตัวดีขึ้น ทั้งจากสหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่นและจีน ภายหลังการบริหารราชการของ คสช. ส่งผลให้นักลงทุนประชาชนมีความมั่นใจต่อสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศค่อนข้างมากทุกอย่างเลยเริ่มกลับมาฟื้นได้อย่างรวดเร็ว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หนี้ครัวเรือนไทยลดลงต่อเนื่อง

Posts related