นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบรางวัล“ร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น และการออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย”ว่าปัจจุบันกรมฯได้ร่วมมือกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทยในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ค้าส่งค้าปลีกไทยให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งเขตการค้าชายแดน โดยเน้นเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ให้เกิดการเกื้อกูลทางการค้าซึ่งกันและกันพร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้เฉพาะทางที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านค้าอย่างเป็นระบบสามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็ง แข่งขันได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน“การประกวดร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น และการประกวดออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ซึ่งกรมฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมุ่งพัฒนาธุรกิจให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้สวยงาม ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุดตลอดจนให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โดยพัฒนาร้านค้าส่งให้เป็น“พี่เลี้ยง”คอยให้คำปรึกษาแนะนำ และ ช่วยพัฒนาร้านค้าปลีกเครือข่ายด้วยดังนั้นการมอบรางวัลร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น จะเป็นการสร้างกำลังใจและแรงจูงใจให้ร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการฯมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่นจำนวน20รายร้านค้าส่งพัฒนาเครือข่ายดีเด่น จำนวน 8 รายและมอบทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วยระดับประเทศ1รายระดับภูมิภาค2ราย และระดับจังหวัด 9 รายรวมมูลค่าทุนการศึกษาและของรางวัลกว่า200,000บาท ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทยร้านค้าส่งค้าปลีกในพื้นที่ ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายได้แก่ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัด (มหาชน) และบริษัทโอสถสภาจำกัด ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและของรางวัลสำหรับทั้ง2กิจกรรมด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หนุนค้าปลีกไทยเชื่อมโยงธุรกิจค้าชายแดน

Posts related