สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ดันคลาวด์ภาครัฐ ชี้แนวโน้มหน่วยงานรัฐสนใจนำระบบสำคัญมาใช้บริการมากขึ้น คาดปีหน้ามีผู้ใช้กว่า 1,000 ระบบ จากปัจจุบันที่มีการใช้งานประมาณ 30 % ของภาครัฐทั้งหมด ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ  EGA เปิดเผยว่า ระบบคลาวด์ภาครัฐ หรือจีคลาวด์ (G-Cloud)  ที่เปิดให้บริการเมื่อ 2 ปีก่อน มีความเติบโตต่อเนื่องตลอดเวลา ปัจจุบันรองรับการทำงานไม่น้อยกว่า 600  ระบบเสมือนจริงบนคลาวด์  โดยมีระบบของหน่วยงานราชการกว่า 400 ระบบ และภายในปี 2558 จะมีระบบสะสมในคลาวด์คอมพิวติ้งภาครัฐถึง 1,000 ระบบ ทั้งนี้รูปแบบการใช้งานไอทีของภาครัฐได้เปลี่ยนแปลงไป  จากช่วงเริ่มต้นหน่วยงานรัฐจะมีระบบไอทีเป็นของตนเองใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นเจ้าของ  ส่วนระบบไอทีที่นำมาทดลองลงในระบบจีคลาวด์มักจะเป็นระบบสำรอง หรือระบบการบริหารงานที่ไม่จำเป็น  แต่หลังจากที่ได้ทดลองใช้ระบบจีคลาวด์แล้ว พบว่ามีข้อตกลงการบริการที่มีมาตรฐาน ใช้งานระบบได้ทันทีและมีการรักษาความปลอดภัยที่ยอมรับได้ ทำให้ปริมาณการขอใช้งานจีคลาวด์เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และเริ่มมีการนำระบบการทำงานที่มีความสำคัญของหน่วยงานภาครัฐมาลงมากขึ้น  “สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในรอบสองปีที่ผ่านมาคือ หน่วยงานรัฐขนาดใหญ่จะไม่สามารถขยายระบบไอทีของตนเองออกไป  ระบบใหม่จะมาอยู่บนจีคลาวด์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย  สุดท้ายจะปรับเปลี่ยนระบบเดิมมาอยู่บนจีคลาวด์ด้วย  และหันไปทำหน้าที่ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างจริงจังแทน ขณะที่หน่วยงานเล็ก ๆ ที่ไม่เคยมีระบบไอทีมาก่อนก็สามารถดำเนินการระบบไอทีของตนเองบนจีคลาวด์ได้ทันที และมีแนวโน้มใช้งานเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งทั้งหมดจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีภาครัฐลงประมาณ 300 ล้านบาท ในขณะที่ปัจจุบันมี 30% ของหน่วยงานรัฐที่ใช้งานระบบจีคลาวด์ และเชื่อว่าภายในสามปีทุกหน่วยงานจะต้องใช้คลาวด์ทั้งหมด” ดร.ศักดิ์ กล่าว สำหรับในส่วนของงบประมาณของการจัดทำระบบคลาวด์ภาครัฐ หรือจีคลาวด์ ปีแรกอยู่ที่ 100 ล้านบาท ปีที่สองคือ 300 ล้านบาท ส่วนปี 2558 จะอยู่ที่ 600-700 ล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มตามปริมาณการใช้งานจริง และคาดว่าจะทำให้ประหยัดงบประมาณภาครัฐมากกว่าเท่าตัวจากงบประมาณที่ใช้ และจะทำให้บริการภาครัฐสู่ประชาชนมีมากขึ้น หลากหลายขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หนุนรัฐใช้จีคลาวด์ลดค่าใช้จ่ายไอที

Posts related