วันนี้(17มิ.ย) ที่อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนา "สู่ยุคดิจิตอลทีวี" เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านจากทีวีระบบอนะนาล็อกไปยังระบบดิจิตอล ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องและให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารตามสิทธิขั้นพื้นฐาน พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า สำหรับการประมูลทีวีดิจิตอล ดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ.2553 และจำนวน 24 ช่องธุรกิจถือว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจการทีวีถือเป็นช่องทางที่สำคัญต่อการรับชมข่าวสารของประชาชน มากกว่าที่จะนำรายได้กลับคืนมาสู่กองทุน ฯหรือรัฐน.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และกสท.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า ในขณะนี้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลกำลังอยู่ในช่วงตั้งตัว อาจจะมีการรีรันรายการ การนำเอารายการอื่นๆมาออกอากาศ หรือแม้กระทั่งช่องข่าวที่กำลังอยู่ในช่วงจำกัดการนำเสนอข่าวสาร ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ต้องทำงานกันลำบาก การนำเสนอข่าวสารอาจจะยังไม่เข้มข้นตามความต้องการของประชาชน แต่ช่องข่าวเหล่านี้ก็พยายามที่จะทำรายการข่าวสารให้ครบตามที่กสทช. กำหนดไว้ 50% คาดว่าจะเริ่มแข่งขันกันเรื่องคอนเทนต์มากขึ้น รวมถึงการเปิดช่องทางให้ผู้บริโภคได้ร้องเรียน และชี้แนะ ด้านนายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เปิดเผยว่า ในขณะนี้โครงข่ายไทยพีบีเอสได้ดำเนินการติดตั้งสถานีส่งสัญาณจำนวน 11 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 39 จังหวัด ซึ่งจะครอบคลุมจำนวนประชากรถึง 50% ของจำนวนครัวเรือนและจะดำเนินการให้ได้ 80% ภายในปีนี้ ส่วนในปีหน้าจะดำเนินการติดตั้งสถานีฐานให้ครอบคลุม 77 จังหวัด ภายใน 2 ปี ซึ่งเร็วกว่าที่ กสทช.กำหนด ทั้งนี้ การติดตั้งสถานีส่งสัญญาณแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หนุนรับรู้ทีวีดิจิตอลผ่านงานเสวนา

Posts related