นายธัชพล กาญจนกูล รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5เดือนดอกเบี้ย 2.10% ต่อปีซึ่งเทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.47% ต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภททั้งนี้ ผู้ฝากบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีโดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่ม ครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาท คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน นับตั้งแต่วันที่ฝากตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง วันที่ 30 ก.ย.นี้ทั้งนี้ ธนาคารยังได้ขยายเวลาการเปิดรับฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9เดือนต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.57 หลังจากหมดระยะรับฝากไปเมื่อวันที่ 1 5ส.ค.ที่ผ่านมา โดยกำหนดดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท แต่ผู้ฝากบุคคลธรรมดา จะได้รับยกเว้นภาษีโดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000 บาท คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ฝาก“ธนาคารฯได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ประชาชนผู้ออมเงินได้เลือกใช้บริการฝากเงิน กับสถาบันการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่ง และเป็นที่ไว้วางใจในทุกๆ ครั้ง เมื่อออมเงิน เพราะการออมในวันนี้ จะมีใช้ในวันหน้า ทำให้แผนการออมเงินช่วงนี้มีประสิทธิภาพ และหลากหลายมากขึ้น พร้อมกับได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ออมสินระดมเงินฝาก

Posts related