นางวิไล เคียงประดู่ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ อาวุโส บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือ เอไอเอส  กล่าวว่า  ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกนั้นบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้บริการลูกค้าตามปกติอีกทั้งได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านเครือข่าย โดยจัดทีมวิศวกรประจำการตลอด 24ชั่วโมงและให้สามารถทำงานในลักษณะของการเชื่อมต่อกับระบบผ่านทางออนไลน์ (RemoteAccess) ได้จากทุกสถานที่ รวมถึงงานบริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็น AIS Shop, AIS Call Center และช่องทางให้บริการทางออนไลน์ก็พร้อมให้บริการตามปกติโดยมีความมุ่งหมายให้สามารถส่งมอบบริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเกิดสภาวะใด บริษัทฯ และพนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ นางวิไล กล่าวว่า  บริษัทฯจะมีการสื่อสารกับลูกค้าและพนักงานตลอดเวลาผ่านทุกช่องทาง เพื่ออัพเดท สถานการณ์ทั้งช่องทางการให้บริการ  การจราจรและเวลาทำงานรวมถึงแนะนำแนวทางปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยเป็นสำคัญ    

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เครือข่ายเอไอเอสให้บริการลูกค้าตามปกติ

Posts related