นายธัชพล กาญจนกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์เงินฝากของออมสิน ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เนื่องจากธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน ดอกเบี้ย 2.15% ไม่เสียภาษี และเงินฝากเผื่อเรียก 11 เดือน ดอกเบี้ย 3% ฝากเงินทุกประเภทตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ส่งผลให้ยอดเงินฝากไหลเข้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 2,000-3,000 ล้านบาท จากเดิมมีเงินฝากเข้ามาวันละ 1,200-1,500 ล้านบาทที่ผ่านมาธนาคาร ได้ประกาศลดดอกเบี้ยเงินฝากลง 0.13-0.5% มีผลตั้งแต่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา ตามคณะกรรมการนโยบายการเงิน ที่ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 2% แต่ยังมีสัดส่วนที่สูงกว่าธนาคารอื่นอยู่มาก เนื่องจากออมสินเน้นการออม มากกว่าธนาคารอื่น ส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก จากเดิม 0.63% เหลือ 0.50% เงินฝากประจำ 3 เดือน จากเดิม 1.7-2% เหลือ 1.3-1.6% เงินฝากประจำ 6 เดือน จากเดิม 1.65-1.8% เหลือ 2.1-2.25% เงินฝากประจำ 12 เดือน จากเดิม 2.35-3% เหลือ 2.1-3% เงินฝาก 24 พลัส จากเดิม 2.5-2.75% เหลือ 2.25-2.75% ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้นั้น กำลังพิจารณาว่าจะปรับด้วยหรือไม่ หามจำเป็น ก็จะต้องปรับเช่นกันนอกจากนี้ ได้ตั้งเป้าหมายขยายสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) เพิ่มขึ้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ซึ่งต้องการให้ช่วยกลุ่มเอสเอ็มอีที่ขาดเงินทุนหมุนเวียนในช่วงนี้ โดยตั้งเป้าหมายสินเชื่อเติบโต 6-7% จากเป้าหมายสินเชื่อรวมปีนี้ที่ขยายตัว 4.5% โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ในครึ่งปีหลังนี้ ธนาคารจะทบทวนตัวเลขเป้าหมายสินเชื่อดังกล่าวอีกครั้ง เพราะเศรษฐกิจ (จีดีพี) ขยายตัวต่ำกว่าคาดไว้"ออมสินต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วงรัฐบาลรักษาการ และมีปัญหาการเมือง รวมทั้ง เศรษฐกิจชะลอตัว จึงมุ่งเน้นปล่อยสินเชื่อไปยังกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพราะยังเป็นกลุ่มที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน โดยเข้าไปปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขยายตัวเพิ่มขึ้น และช่วยขยายโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโต"รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน กล่าวว่า ขณะนี้ ธนาคารมีสภาพคล่อง 170,000 ล้านบาท ถือเป็นระดับที่เหมาะสมกับการปล่อยสินเชื่อในช่วงนี้ ที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งทำให้การปล่อยสินเชื่อน้อยลงไปด้วย รวมทั้งเตรียมคิดปรับรูปแบบการออกสลากออมสินใหม่ เนื่องจากผลตอบแทนสลากปัจจุบันมีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝาก โดยกำลังการศึกษาเรื่องการลดเวลาการถือครองสลาก จากปัจจุบันมีสลาก 3 ปี และ 5 ปี อาจจะลดเหลือ 1-2 ปี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เงินฝากออมสินกลับสู่ภาวะปกติแล้ว

Posts related