นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯขอเตือนให้ธุรกิจไทยที่ส่งสินค้าออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ หรือคิดจะออกไปทำตลาดต่างประเทศ ให้ระมัดระวังในเรื่องการถูกปลอมแปลงสินค้า หรือผู้ประกอบการในประเทศนั้นๆแอบนำเอาเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียน ทั้งๆ ที่เครื่องหมายการค้านั้นเป็นของคนไทย ส่งผลให้สินค้าไทยไม่สามารถนำไปขายได้ เนื่องจากผู้ที่แอบไปจดเครื่องหมายการค้าจะอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของ และกีดกันสินค้าจากไทย ทำให้ไทยได้รับความเสียหาย“ขณะนี้สินค้าไทยถูกละเมิดเกิดขึ้นโดยตลอด โดยเฉพาะในประเทศที่นิยมสินค้าไทย โดยบางครั้งพบว่า มีการปลอมตัวสินค้า และปลอมเครื่องหมายการค้า ทำให้ผู้บริโภคสับสนว่าเป็นสินค้าจากไทย แต่พอซื้อไป ก็พบว่าคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ทำให้สินค้าไทยเสียชื่อเสียง หรือบางรายหัวหมอกว่านั้น พอรู้ว่าสินค้าไทยกำลังดังหรือกำลังเอามาขาย ก็แอบไปจดเครื่องหมายการค้าล่วงหน้าดักเอาไว้ พอสินค้าไทยเข้ามาขาย ก็มาอ้างว่าสินค้าไทยละเมิดเครื่องหมายการค้าของตัวเอง ซึ่งก็เกิดขึ้นประจำ และทำความเสียหายมาก” ทั้งนี้กรมฯได้มีการติดตามและตรวจสอบปัญหาการละเมิดสินค้าไทยในต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาและหากพบก็จะทำโต้แย้งในทันที รวมทั้งจะเข้าไปพบหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศนั้นๆ เพื่อหาทางแก้ไข ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มความร่วมมือในการทำเอ็มโอยูร่วมกัน เพื่อให้ช่วยสอดส่องดูแลปัญหาการละเมิดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เตือนทำธุรกิจต่างแดนระวังเจอของก๊อปแซงหน้า

Posts related