นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าขณะนี้กรมฯอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางเพิ่มเติมในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีสามารถนำสินทรัพย์ต่างๆนอกเหนือจากที่ดินโรงงาน และเครื่องจักร มาค้ำประกันขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายเนื่องจากปัจจุบันภาคธุรกิจจำนวนมากประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องจนมีผลต่อการดำเนินกิจการเบื้องต้นจะเน้นผลักดันให้สามารถนำสินค้าในสต็อก,นวัตกรรมรวมถึงลูกค้าหรือลูกหนี้ที่มีคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) แต่ยังค้างชำระเงินมาค้ำประกันขอสินเชื่อเป็นต้น“หากร่างพ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ มีผลบังคับใช้ทางกรมฯมีแนวคิดที่จะจัดตั้งสำนักหลักประกันทางธุรกิจเข้ามาศึกษาและหาแนวทางในการนำสิ่งต่างๆ เข้ามาค้ำประกันสินเชื่อโดยเฉพาะร้านค้าปลีกและค้าส่งที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีที่ดินแต่มีเฉพาะห้องเช่าส่วนแนวคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นนำลูกค้าหรือลูกหนี้มาเป็นหลักประกันสินเชื่อนั้นคงต้องดูว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหากทำได้ก็จะเร่งดำเนินทันทีเพราะลูกค้าที่ยังไม่ได้ชำระเงินก็ถือว่าเป็นหลักทรัพย์อย่างหนึ่งซึ่งสามารถตีราคาได้ตามมูลค่าของออเดอร์”ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 58 กรมฯจะให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งรวมถึงการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องให้ได้มาตรฐานเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการหลายรายมักมีปัญหาเรื่องของสินค้าในสต็อกหายหลังจากทีผ่านมาพบว่าสินค้าหายบ่อยจนต้องขาดทุนหรือแทบไม่มีกำไร เพราะหลายรายปล่อยให้ลูกจ้างเป็นผู้ดูแลตั้งหมด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดทางเอสเอ็มอีนำออเดอร์ค้ำประกันสินเชื่อ

Posts related