ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า เตรียมเสนอร่างมาตรฐานการบริการสปาเพื่อสุขภาพ กับองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (ไอเอสโอ) รวมถึงจะผลักดันให้ครอบคลุมไปถึง โยคะและควบคุมอาหารเพื่อสุขภาพด้วย เนื่องจากต้องการสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาใช้บริการ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยเพื่อให้ต่างประเทศยอมรับ  “ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยว และ ใช้บริการด้านความงามรวมถึงด้านสุขภาพเป็นจำนวนมากทั้งการหาหมอ และการบริการนวด สปาต่างๆ จากนี้กรมฯจะพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับโยคะต่อไป เพราะเริ่มมีกระแสความนิยมมากขึ้น อีกทั้งจะยกระดับคุณภาพทั้งสถานประกอบการและผู้ประกอบการที่ให้บริการต่างๆด้วย” ทั้งนี้กรมมีกำหนดจะเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานสปาอีกครั้ง ระหว่างวันที่19-23 พ.ค. ที่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมคณะเป็นผู้แทนจากประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ยังได้เสนอวาระเร่งด่วนระหว่าวงการประชุมท่องเที่ยวสมัยพิเศษที่ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ การอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวทางบก เพื่อให้นักท่องเที่ยวในอาเซียน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน (เออีซี) ได้เดินทางข้ามประเทศได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวข้ามประเทศด้วย ขณะเดียวกันอาเซียนจะต้องเป็นปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเด่นชัดในเรื่องของภาพลักษณ์โดยเฉพาะการนำนักท่องเที่ยว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เสนอร่างสปา-โยคะไอเอสโอ

Posts related