แหล่งข่าวจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาคเอกชน รู้สึกพอใจการทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากผู้บริหารกระทรวงอุตฯ กำลังเร่งดำเนินนโยบายตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการลดระยะเวลาการออกใบอนุญาตในหลายหน่วยงาน จากที่ผ่านมาการขอใบอนุญาตจากกระทรวงอุตฯจะต้องใช้ระยะเวลา และมีขั้นตอนในเรื่องเอกสารที่ยุ่งยาก ส่งผลให้บางรายต้องเสียโอกาสในการทำธุรกิจ และหลายรายยอมที่จะเสียค่าปรับ เปิดดำเนินธุรกิจก่อนที่จะได้ใบอนุญาต สำหรับการลดขั้นตอนการออกใบอนุญาต ของหน่วยงานกระทรวงอุตฯ ในขณะนี้ เช่น การขอใบอนุญาตการประกอบการกิจการโรงงาน (รง.4) จากระยะเวลา 90 วัน เหลือ 30 วัน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) , การออกใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จาก 43 วัน เหลือ 26 วัน และทราบว่า เร็วๆ นี้จะมีหลายหน่วยงานของกระทรวงอุตฯจะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สภาการเหมืองแร่ได้เข้าหารือประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ และปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการทำเหมือง โดยกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) เร่งรัดปรับปรุงกระบวนการอนุมัติอนุญาตให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เช่น การยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตสำรวจและทำเหมืองแร่ ส่วนประเด็นการตรวจสอบเอกสารทางวิชาการ เช่น รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ แผนผังโครงการทำเหมือง จะกำหนดมาตรฐานการจัดทำรายงานและกำหนดระยะเวลาตรวจสอบให้ไม่เกิน60 วัน อาจพิจารณามอบให้บริษัทที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนกับ กพร. ในลักษณะของบุคคลที่3 (เติร์ดปาร์ตี้) เข้ามาช่วยจัดทำรายงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง “อะไรที่อยู่ในอำนาจของกระทรวงฯ จะเร่งจัดการเสนอแก้ไข ส่วนประทานบัตรและอาชญาบัตรเหมืองแร่ที่อยู่ระหว่างพิจารณา ก็จะเร่งรัดออกใบอนุญาต โดยขอยืนยันว่าจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน หากพบว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งให้ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดทุกรายหรือหากมีข้อติดขัดเกี่ยวกับการขออนุญาตให้ติดต่อที่ศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนฯ หรือติดต่อได้ที่ โทร. 0-2202-3866ในวันเวลาราชการ” อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังพบพฤติกรรมการทำเหมืองที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเหมืองเถื่อน เรื่องนี้ได้สั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ร่วมกับสำนักงานเขตของ กพร.ตรวจสอบการทำเหมืองแร่ทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะมีการลักลอบทำเหมือง ตลอดจนเหมืองแร่ที่หมดอายุประทานบัตรไปแล้ว รวมถึงได้ขอให้สภาการเหมืองแร่ช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกผู้ประกอบการเหมืองแร่ให้ดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย เพื่อสร้างการยอมรับของสังคมต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่ ด้านการกำกับดูแลการทำเหมือง กระทรวงอุตสาหกรรมจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด นายปณิธาน จินดาภู อธิบดี กพร.กล่าวว่า ปกติการขอประทานบัตรจะหมดเวลาไปกับการทำรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ แผนผังโครงการทำเหมือง ซึ่งมีกระบวนการทั้งในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และหลายหน่วยงาน ประกอบกับผู้ประกอบการเตรียมเอกสารไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องมีการเรียกเอกสารเพิ่ม จนบางกรณีต้องใช้เวลาในขั้นตอนนี้เป็นปี ดังนั้นการใช้เติร์ดปาร์ตี้ ซึ่งผ่านการขึ้นทะเบียนกับ กพร. มาเป็นผู้ตรวจสอบการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ก่อนจะทำให้กระบวนการนี้สั้นลงให้อยู่ในกรอบ60 วันตามที่กระทรวงฯ ตั้งเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้เมื่อเอกสารครบส่งเข้ามาที่ กพร. แล้วใช้เวลาอนุมัติไม่นานเพราะไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มมากเนื่องจากมีเติร์ดปาร์ตี้ตรวจสอบให้เบื้องต้นแล้ว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอกชนยาหอมอุตฯลดขั้นตอนใบอนุญาต

Posts related