รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนต.ค. 56 – พ.ค.57 หรือช่วง 8เดือนที่ผ่านมา มีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร และรับเรื่องร้องเรียน 1584 เข้ามาทั้งสิ้น 25,940 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับรถแท็กซี่มากถึง 18,465 ครั้งรองลงมา คือรถเมล์ร่วมบริการเอกชน 1,646 ครั้ง รถตู้โดยสารปรับอากาศ 1,456 ครั้ง รถเมล์ปรับอากาศร่วมบริการเอกชน 1,254 ครั้ง รถเมล์ ขสมก.1,185ครั้ง ที่เหลือเป็นปัญหารถมินิบัสสามล้อ สองแถว ขณะที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีเพียง 223 ครั้ง เท่านั้นขณะเดียวกัน กรมการขนส่งทางบก สามารถแก้ไขปัญหาร้องเรียนได้แล้ว 24,427 ครั้งจากเรื่องร้องเรียน 25,940 ครั้ง หรือคิดเป็น 94.17% และอยู่ระหว่างทำหนังสือเรียกตัว 1,513 คัน โดยเรื่องที่แก้ไขได้มากสุด คือปัญหาของแท็กซี่ 17,838 ครั้ง รองลงมาเป็นการแก้ไขรถร่วมเอกชน ทั้ง รถธรรมดารถแอร์ รวมถึงรถขสมก.และรถตู้ปรับอากาศผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อแยกประเภทปัญหาร้องเรียนของรถแท็กซี่ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา อันดับแรก คือ การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 1,086 ครั้ง แสดงกิริยาไม่สุภาพ 467 ครั้ง ขับรถประมาทหวาดเสียว 365 ครั้ง ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร 185 ครั้ง พาผู้โดยสารอ้อมเส้นทาง 167 ครั้ง มาตรค่าโดยสารผิดปกติ 147 ครั้ง เรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่ม 69 ครั้ง อุปกรณ์รถไม่มั่นคง 14 ครั้ง จอดรถกีดขวางจราจร 33 ครั้งด้านปัญหารถตู้โดยสารปรับอากาศนั้น ปัญหาร้องเรียนอันดับ 1 คือขับรถประมาทหวาดเสียว 96 ครั้ง รวมทั้งไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร 13 ครั้งแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 40 ครั้ง ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงปลายทาง 11ครั้ง เก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่กำหนด 18 ครั้ง บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวน 18 ครั้งสภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง 2 ครั้ง จอดรถกีดขวางทางจราจร ,ป้ายหยุดรถ 9 ครั้ง ใช้รถนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาต 7 ครั้งส่วนปัญหา มอเตอร์ไซค์รับจ้างคือ แสดงกิริยาไม่สุภาพ 11 ครั้ง ปฏิเสธไม่ได้รับผู้โดยสาร 1 ครั้ง ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกันไว้ 3 ครั้ง ขับรถประมาทหวาดเสียว 7 ครั้ง ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร1 ครั้งมาตรค่าโดยสารผิดปกติ 2ครั้ง เรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่ม 8 ครั้ง จอดรถกีดขวางจราจร 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการร้องเรียนรถเมล์ร่วมบริการขับรถประมาทหวาดเสียว 119 ครั้ง รองลงมาเป็นแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 45 ครั้ง ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงปลายทาง 53 ครั้งเก็บค่าโดยสารเกินกำหนด 17 ครั้งสภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง 2 ครั้ง จอดรถกีดขวางทางจราจร ,ป้ายหยุดรถ 9 ครั้ง ใช้รถนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาต 6 ครั้ง ไม่ปิดประตูอัตโนมัติ 2 ครั้งนายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมฯ มีนโยบายเพิ่มการอำนวยความสะดวกการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงนำเรื่องร้องเรียนไปตรวจสอบแก้ไขให้ได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งในเดือน ก.ค.นี้ จะเริ่มเปิดศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ขับขี่รถสาธารณะ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น เพราะจะทำให้ทราบประวัติผู้ขับขี่ผู้ประกอบการ เจ้าของรถได้ และสามารถติดตามแก้ปัญหาได้ทันที ส่วนการพัฒนาบริการรับเรื่องร้องเรียน1584 ในอนาคต กรมฯจะนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชน เช่น การเปิดให้รับเรื่องร้องเรียนผ่านข้อความเอสเอ็มเอส หรือแอพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือเรื่องการแก้ปัญหารถสาธารณะที่พบกระทำผิดบ่อยครั้ง โดยเฉพาะรถแท็กซี่นั้นขณะนี้ กรมฯได้ทำงานร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดำเนินนโยบายจัดระเบียบรถสาธารณะ ทั้งรถตู้โดยสาร รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้างอย่างเต็มที่ โดยได้ประสานข้อมูลประชุมรวมถึงจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาการให้บริการรถสาธารณะ และป้องกันพฤติกรรมเอาเปรียบประชาชน และผู้ขับขี่รถรับจ้างลง ซึ่งเชื่อว่า อนาคตเมื่อคสช.ได้แก้ปัญหาแล้วเรื่องร้องเรียนจะลดน้อยลง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แห่ร้องเรียนแท็กซี่สายไหม้

Posts related