นายธีระยุทธ บุญโชติ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี บมจ.ไทยคมกล่าวว่า  ไทยคมได้เล็งเห็นถึงปัญหาการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมตามบ้านเรือนซึ่งมีความยุ่งยากและยังต้องมีการว่า จ้างเจ้าหน้าที่เฉพาะทางซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในราคาสูงอีกทั้งยังไม่สะดวกในกรณีที่ต้องมีการย้ายสถานที่การใช้งานอีกด้วย จึงได้ริเริ่มโครงการแข่งขัน“การประกวดต้นแบบจานดาวเทียมพร้อมใช้ (Ready-to-UseAntenna Contest)” โดยแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนำไปผลิตจานพร้อมใช้   สำหรับจานดาวเทียมพร้อมใช้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำมาพัฒนาให้เป็นต้นแบบนั้น จะต้องมีคุณสมบัติ คือสามารถติดตั้งได้ง่ายและหันทิศทางไปหาดาวเทียมได้อย่างอัตโนมัติ (quick-deployand auto-point) ผลิตได้ภายในประเทศ และราคาถูก โดยบริษัทฯจะพิจารณาให้เงินสนับสนุน แก่โครงงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5โครงงาน โครงงานละ 20,000 บาท เพื่อจัดทำต้นแบบฯและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้ายจำนวน 1กลุ่ม จะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 100,000 บาท             นักเรียน นิสิต นักศึกษา และหรือ คณาจารย์ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเชิญชวนฯและจัดส่งแผนโครงงานมายังคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ภายในวันที่ 4 กันยายน2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/groups/1432206307066800/

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทยคมจัดประกวดจานดาวเทียมพร้อมใช้

Posts related