นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ร.ฟ.ท.ได้ศึกษาและออกแบบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน 5 เส้นทางเสร็จเรียบร้อบร้อยแล้ว คือ สายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กม.สายนครปฐม-หนองปลาดุก-หัวหิน ระยะทาง 165 กม. สายลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 118 กม. สายนครราชสีมา-ขอนแก่น ระยะทาง 185 กม.และสายประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กม. โดยทั้งหมดได้เสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)แล้ว เมื่อผ่านการพิจารณาก็จะนำเสนอ ครม.ชุดใหม่พิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ทันทีทั้งนี้ ในส่วนของการจัดซื้อหัวรถจักรใหม่จำนวน 20 คันนั้น จะเริ่มรับมอบตั้งแต่เดือนมิ.ย.จนครบทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ โดยหัวรถจักรทั้งหมดจะเป็นหัวรถจักรที่มีขนาดใหญ่เพื่อนำไปใช้ในการขนส่งสินค้า จากนั้น ร.ฟ.ท.จะนำหัวรถจักรเก่าที่ใช้ขนส่งสินค้าในปัจจุบันมาใช้ขนส่งผลโดยสารแทน ซึ่งจะช่วยให้มีหัวรถจักรมาให้บริการผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนายประภัสร์ กล่าวว่า การจัดซื้อหัวรถจักรใหม่อีก 57 คัน เพื่อนำมาให้บริการผู้โดยสารนั้น จะเริ่มขายเอกสารในเดือนมี.ค.นี้ จากนั้นจะสามารถเปิดประกวดราคาได้ประมาณไตรมาส 3 เมื่อได้บริษัทชนะการประมูลแล้วจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี จึงจะรับมอบหัวรถจักรใหม่มาให้บริการได้ ส่วนการซ่อมหัวรถจักรเก่าที่มีอยู่แล้วเพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีก 56 คันนั้น อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะซื้อใหม่หรือซ่อม เพราะหากซื้อใหม่จะใช้เงินประมาณ 100 ล้านบาทต่อคัน ได้หัวรถจักรใหม่ 40 คัน แต่หากซ่อมจะใช้เงิน 50 ล้านบาทต่อคัน และได้หัวรถจักร 56 คันเท่าเดิม ซึ่งก็ต้องพิจารณาในรายละเอียดถึงความคุ้มค่าของการลงทุนกันอีกครั้ง"เมื่อสามารถนำหัวรถจักรใหม่มา จะเป็นช่วงที่เส้นทางรถไฟซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ จะช่วยให้การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารรวดเร็วมากขึ้น เพราะจะใช้ความเร็วได้มากขึ้นถึง 100 กม.ต่อชั่วโมง เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ปัจจุบันใช้เวลาเดินทางประมาณ 14-15 ชั่วโมง จะเหลือเพียง 7-8 ชั่วโมงเท่านั้น"ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนที่ต้องปรับแบบเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง(ไฮสปีดเทรน) เช่น สถานีกลางบางซื่อ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะต้องรอเสนอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีการปรับแบบการก่อสร้างใหม่ให้รองรับไฮสปีดเทรนก่อน หากก่อสร้างตามแบบเดิมซึ่งไม่รองรับไฮสปีดเทรนแล้วต้องรื้อใหม่เมื่อมีการก่อสร้างในอนาคตจะต้องใช้งบลงทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ ร.ฟ.ท.จัดสัปดาห์รถไฟ 117 ปี เฉลิมฉลองครบรอบวันสถาปนากิจการรถไฟ วันที่ 23-28 มี.ค. มีกิจกรรมสำคัญ เช่น การจัดเดินขบวนนำเท่ี่ยวพิเศษ รถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ กรุงเทพ-พระนครศรีอยุธยา การเสวนา ทิศทางรถไฟในอนาคต การประมูลเก้าอี้ ไม้หมอนรถไฟชุดสุดท้าย เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ประภัสร์” เร่งศึกษารถไฟรางคู่

Posts related