ที่โรงแรมดุสิตธานี วันที่ 23 มิ.ย. 57 นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เปิดเผยว่า ทางสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ซึ่งประกอบด้วย 8 สมาคมสินค้าประมงไทย เช่น สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ สมาคมผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่า และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  ได้หารือกันเพื่อจัดทำโรดแม็ปแนวทางการตอบโต้ข้อกล่าวหาจากองค์กรต่างๆ ในเรื่องการใช้แรงงานผิดกฎหมาย โดยจะนำโรดแม็ปของแต่ละสมาคมมาจัดทำเป็นแนวทางในการตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยจะมีการแถลงถึงรายละเอียดแนวทางดังกล่าวในวันที่ 24 มิ.ย. นี้ “เราคงไม่มีมาตรการตอบโต้สหรัฐอเมริกา เพราะไม่ใช่หน้าที่ของเอกชน แต่จะรวบรวมข้อมูลทั้งสถิติตัวเลขต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและชี้แจงข้อเท็จจริงว่าที่ผ่านมาทางสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยได้มีการแก้ไขและดูแลทั้งห่วงโซ่มาตลอด ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกแย่ เพราะว่าทำมาตั้งนานแต่กลับไม่มีประโยชน์” ด้านนายมงคล สุขเจริญคณา รองประธานกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาของอุตสาหกรรมประมงไทยวันนี้คือ การจัดระเบียบเรือประมง เพราะปัจจุบันไทยมีเรือประมงในไทยประมาณ 20%  ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคม และมีเพียง 1% เท่านั้น ที่เป็นปัญหากรณีผิดกฏหมายแรงงาน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก และเรือประมงจำนวนนี้ ส่วนใหญ่เป็นเรือประมงสัญชาติอื่น ทางสมาคมจึงเข้าไบริหารจัดการได้ยาก ดังนั้นจึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาจัดระเบียบและดูแลปัญหาดังกล่าวแทน นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมอาหารสัตว์ไทย กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐฯ มีการรณรงค์ไม่ให้บริโภคสินค้าประมงจากไทย ว่า  ถือเป็นเรื่องปกติของสหรัฐอเมริกาที่จะมีกลุ่มพิทักษ์อาหารภายในประเทศ เพื่อปกป้องสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศ รวมถึงการณรงค์ไม่บริโภคสินค้านำเข้าด้วย ซึ่งจะมีผู้บริโภคบางกลุ่มตื่นตระหนกกับข่าวที่ออกมาซึ่งในเบื้องต้น ยังไม่สามรถประเมินได้ว่า จะส่งผลกระทบต่อสินค้าไทยอย่างไร แต่หลังจากนี้ จะต้องเร่งทำความเข้าใจกับคู้ค้าในต่างประเทศ ให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่แท้จริง ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเวลา 15.30 น. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  กล่าวเผยภายหลังประชุมร่วมกับกรรมการบริหารส.อ.ท.  เพื่อหารือถึงกรณีสหรัฐอเมริกาปรับลดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในไทยลงไปอยู่ในระดับรุนแรงสุด เทียร์  3ว่า  ที่ประชุมกรรมการบริหารส.อ.ท. มีข้อสรุปร่วมกันว่า จะให้ประธานภาคต่าง ๆ ของส.อ.ท.  ชี้แจงทำความเข้าใจสมาชิก ส.อ.ท. ที่มีการค้าการลงทุนร่วมกับคู่ค้าสหรัฐฯ ให้รู้ว่า อุตฯ ในประเทศไทย ไม่ได้ใช้แรงงานผิดกฎหมายแต่อย่างใด  รวมทั้งได้ตั้งคณะทำงาน มีนายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานส.อ.ท. ด้านแรงงาน แก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ เพื่อหารือกับกระทรวงแรงงาน ในการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวอย่างจริงจัง 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : 8สมาคมสินค้าประมงไทยทำแผนโต้สหรัฐฯ

Posts related