“สุทธิพล” เปิดทางแก้กฎหมาย จัดสรรคลื่นความถี่ แบบบิวตี้คอนเทนต์  แก้กฎหมายรองรับความทันสมัยเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย นายสุทธิพล ทวีชัยการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า แนวทางการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 เพื่อเปิดทางให้มีการจัดสรรคลื่นในรูปแบบอื่น ได้วางกรอบการทำงานไว้ 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ออกประกาศแนวทางการแก้ไขคลื่นความถี่ เป็นการจัดสรรวิธีการใหม่ โดยเสนอคสช.ให้แก้กฎหมายพ.ร.บ.กสทช.ดังกล่าวเลย ระยะเร่งรีบ เสนอการแก้ไขกฎหมายในวงกว้าง และ ระยะเรื่องรอได้ ก็มีการแก้ไขกฎหมายทั้งระบบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของกสทช.ตลอดเวลาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การจัดสรรคลื่นความถี่ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบการประมูลเท่านั้น แต่ควรจัดสรรในแบบบิวตี้คอนเทนต์ หรือผู้ประกอบการแข่งกันเสนอผลประโยชน์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยตั้งราคากลางของคลื่นความถี่ที่จะจัดสรร และให้ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นเสนอเปรียบเทียบได้ อาทิ ความครอบคลุม ราคาค่าบริการ การให้บริการ บริการเสริม และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เป็นต้น นายสุทธิพล กล่าวว่า การจัดสรรคลื่นความถี่รูปแบบการประมูล อาจจะมีปัญหาในอนาคตได้ เนื่องจากคลื่นบางชนิดก็ไม่เหมาะที่จะจัดสรรผ่านการประมูล อาทิ กิจการดาวเทียม สื่อสาร อีกทั้งประเทศไทยมีคลื่นความถี่จำนวนมากในขณะที่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีศักยภาพในการแข่งขันมีจำนวนน้อยราย ประกอบกับกฎหมายไม่ได้เปิดให้ต่างชาติเข้าร่วมประมูล มีเฉพาะการร่วมทุนกันเท่านั้น ทำให้เกิดข้อจำกัดเป็นอย่างมาก ซึ่งหากมีการแก้กฎหมายให้มีความทันสมัยจะเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดทางจัดสรรคลื่นความถี่บิวตี้คอนเทนต์

Posts related