นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนทั้ง 3 สถาบัน (กกร.) คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมธนาคารไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่า ในนาม กกร.ยังไม่มีมติคัดค้าน หรือสนับสนุนร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม เพราะแต่ละสถาบันยังต้องใช้เวลารวบรวมความเห็นของสมาชิก คงไม่สามารถยืนยันแทนสมาชิกทั้งหมดได้ว่าคัดค้านหรือเห็นด้วยหรือไม่ แต่กกร.มีความกังวลต่อสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้น เพราะอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าในสังคมอย่างกว้างขวาง และอาจก่อให้เกิดความรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมหาทางออกและคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วที่สุด “คงไม่มีการแถลงการณ์คัดค้านในนามของกกร. เพราแต่ละองค์กรยังมีการเตรียมข้อมูลร่วมกับสมาชิกไม่ครบถ้วน ซึ่งหลังจากนี้ แต่ละองค์กรคงมีท่าทีแถลงการณ์ขององค์กรของตัวเองต่อไป คงไปตอบแทนสมาชิกของทั้ง 3 สถาบันไม่ได้”นายอิสระ กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กกร.ไม่ฟันธง โยนให้เอกชน 3 ฝ่ายตัดสินใจเอง

Posts related