รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ในวันที่ 10เม.ย.นี้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ(กขช.)วาระการพิจารณาที่สำคัญเช่นแนวทางสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตทั้งค่าเมล็ดพันธ์และค่าปุ๋ยเพื่อลดภาระต้นทุนของชาวชาที่เดือดร้อนจากราคาข้าวเปลือกในตลาดตกต่ำเหลือเพียง6,000-7,000บาทต่อตันเหมือนกับนโยบายที่หลายประเทศใช้ช่วยเหลือชาวนาไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีน  อินโดนีเซีย เวียดนามไต้หวัน ญี่ปุ่น เป็นต้น”อินเดียมีการอุดหนุนเงินค่าปุ๋ยโดยกำหนดจำนวนเงินในการอุดหนุนและให้เกษตรกรเป็นผู้จ่ายส่วนต่างสำหรับใช้ปุ๋ยแต่ละประเภทส่วนจีน มีการอุดหนุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นอุดหนุนในการซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรและจ่ายเงินชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งนี้หากไทยจะใช้วิธีนี้โดยอ้างอิง มติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อ29ต.ค.56 ที่ผ่านมาที่กำหนดเยียวยาให้ชาวนาตันละ2,121บาทผ่านการช่วยค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ย 50% ของราคา”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กขช.หาทางช่วยชาวนา

Posts related