วันนี้(4 มี.ค.) ที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.กล่าวถึงผลการประชุม (บอร์ด) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ว่า บอร์ดเห็นชอบแผนการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน1800 เมกกะเฮิร์ตซ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างออกมาตรการเยียวยาคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถใช้งานคลื่นโทรศัพท์ได้อีก1 ปี ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการในวันที่ 15ก.ย.2557 โดยระหว่างรอการจัดประมูลเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการและคลื่น 900 เมกกะเฮิร์ตซ ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในเดือนก.ย.2558 ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ ด้วยงบประมาณรวมการจัดประมูล 2 ครั้งรวม 130ล้านบาทอย่างไรก็ตามในการเตรียมประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกกะเฮิร์ตซ จะมีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การประมูลใบอนุญาตประมาณเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้และคาดว่าจะประกาศร่างหลักเกณฑ์ในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ได้ในเดือนมิ.ย.นี้จากนั้น จะเข้าสู่การจัดประมูลปลายเดือน ส.ค.และจะสามารถออกใบอนุญาตได้ต้นเดือนก.ย.นี้ส่วนคลื่น900 เมกกะเฮิร์ตซ จะมีการรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ฯระหว่างเดือนพ.ค.-มิ.ย.นี้และเข้าสู่การจัดประมูลในเดือนพ.ย.พร้อมประกาศผู้ชนะการประมูลในเดือนพ.ย.เช่นกัน ทั้งนี้ที่ราคาการประมูลคลื่น 1800 เมกกะเฮิร์ตซ จะมีความชัดเจนในเดือนเม.ย.ส่วนคลื่น 900เมกะฮิร์ตซ จะมีความชัดเจนในเดือนพ.ค.นี้ นอกจากนี้กทค. ยังเตรียมศึกษาคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกกะเฮิร์ตซ ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี 2561ได้มีการวางแผนที่จะจัดประมูลใบอนุญาตประมาณปี 2558-2559 โดยมีแนวทางจัดประมูลและออกใบอนุญาตประกอบกิจการคลื่นความถี่ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานเพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้งานของผู้บริโภคสำหรับคลื่นความถี่ทั้ง2 คลื่น จะไม่ได้กำหนดรูปแบบของเทคโนโลยีแต่มั่นใจว่าผู้ให้บริการที่ประมูลคลื่นได้จะนำไปพัฒนาสู่เทคโนโลยี 4 จี เนื่องจากทุกคลื่นที่เปิดประมูลสามารถให้บริการได้ทั้ง 3 จี และ 4 จี  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กทค.จ่อคลอดราคากลางไลเซ่นส์ 4จี เม.ย.นี้

Posts related