กทค. ลุยส่งคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ เปิดชิงใบอนุญาต 4 จี ปี 2557 สานต่อให้บริการผู้บริโภคไม่สะดุด หนุนสร้างรายได้แผ่นดิน พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า ในปี 2557 กทค.จะจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ที่หมดสัญญาสัมปทาน ในช่วงประมาณเดือน ส.ค. 2557 โดยจะมีการออกหนังสือเชิญชวนประมาณเดือน ก.ค. 2557  จำนวน 2 ใบอนุญาต และหลังจากนั้นประมาณเดือน พ.ย. 2557 จะนำคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะหมดสัญญาสัมปทานเดือน ก.ย. 2558 ไปประมูลใบอนุญาต 4 จี จำนวน 1 ใบอนุญาต  ส่วนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะหมดสัญญาสัมปทานในปี 2561 คาดจัดประมูลได้ประมาณปี 2558  สำหรับการนำคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ มาจัดสรรประมูลล่วงหน้านี้ได้รับการยินยอมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว เพื่อช่วยให้มีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหม่เข้ามาให้บริการหลังจากหมดสัญญาสัมปทาน และทำให้การบริการไม่สะดุด ผู้บริโภคไม่ได้รับความเดือดร้อน อย่างไรก็ตาม กทค.กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการประมูลคลื่นความถี่  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสร้างความชัดเจนให้กับผู้บริโภค   รวมถึงนำคลื่นความถี่ที่เป็นผลประโยชน์ของชาติกลับคืนมาประมูล เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน  และยังสร้างโอกาสการแข่งขันของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมบนพื้นฐานหลักเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ค่าบริการโทรศัพท์มือถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมได้.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กทค.ลุยประมูล 4 จี ปี 2557

Posts related