วันนี้(7 พ.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า สำหรับราคาเริ่มต้นประมูลคลื่นความถี่ 900เมกะเฮิร์ตซจำนวน 17.5 เมกะเ ฮิร์ตซ รวม 19,705 ล้านบาท แบ่งเป็น ราคา 11,262 ล้านบาทสำหรับใบละ 10 เมกะเฮิร์ตซ และ ราคา 8,445 ล้านบาท สำหรับใบละ 7.5 เมกะเฮิร์ตซ ซึ่งมีสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู)เป็นผู้ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ โดยจะเตรียมเปิดประมูลในเดือน พ.ย. 57 โดยรายละเอียดของการประมูลผู้เข้าประมูลจะต้องวางแบงก์การันตี 5% ของราคาเริ่มต้นประมูลต้องขยายให้ครอบคลุมประชากรภายใน 4 ปี และหากผู้เข้าประมูลมีจำนวนเท่ากับใบอนุญาตกทค. จะเปิดประมูลใหม่โดยรายละเอียดทั้งหมดจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วันที่ 14 พ.ค.57 นอกจากนี้ในปี2557 กทค.มีแผนประมูล คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ ที่หมดสัญญาสัมปทานไปเมื่อวันที่ 15ก.ย. 56 และกทค.ได้เรียกคืนกลับมาเพื่อเปิดประมูลในเดือน ส.ค.57 จำนวน 2 ใบ ใบละ 12.5 เมกะเฮิร์ตซราคาเริ่มต้นการประมูลใบละ 1.16 หมื่นล้านบาท เช่นกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กทค.สรุปราคาเริ่มต้นประมูล 900 เมกะเฮิร์ตซ

Posts related