วันนี้ (12 พ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริหาร กทค.ว่า บอร์ด มีมติให้ปรับปรุงประกาศ มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง โดยจะตรวจสอบคุณภาพการให้บริการเข้มงวดมากขึ้น และห้ามมิให้สายหลุดในช่วงที่มีการใช้งานสูง หรือช่วงพีค หรือช่วงเวลาระหว่าง 16.00-21.00 น. เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ว่า โทรศัพท์เกิดปัญหาสายหลุดบ่อยในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนั้นสวนทางกับผลการตรวจสอบคุณภาพมือถือที่คณะทำงานตรวจสอบได้ดำเนินการมา ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากช่วงเวลาที่ทดสอบระบบมาตรฐานดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อยที่ไม่ใช่ช่วงพีค จึงทำให้ผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สำหรับ การปรับปรุงประกาศครั้งนี้ จะเพิ่มมาตรฐานชี้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Mean Opinion Score) ควบคู่ไปกับการตรวจสอบทางเทคนิค ซึ่งหากผลการชี้วัดออกมาต่ำกว่าเกณฑ์ จะมีมาตรการลงโทษผู้ให้บริการตั้งแต่ การตักเตือนเพื่อให้ปรับปรุงไปจนถึงยึดใบอนุญาตให้บริการ คาดว่า การปรับปรุงประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับได้ในอีก 8 เดือน “การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานดาต้า กทค.จะเตรียมเพิ่มมาตรฐานการตรวจสอบบริการดาต้าเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันที่ดาต้าเติบโตสูงขึ้น 300-400% เพื่อควบคุมคุณภาพการให้บริการให้ดีมากขึ้นด้วย” พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กทค.สั่งปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการด้านเสียง

Posts related