วันนี้ (18 มี.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติอนุมัติให้ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชย) สามารถเพิ่มบริการดาวเทียมดวงใหม่ภายใต้ใบอนุญาตเดิม หรือ สามารถ ยิงดาวเทียมดวงที่ 8 ขึ้นสู่วงโคจร 78.5 องศาตะวันออกตามที่ไทยคมยื่นขอมา โดยมีระยะเวลา 18 ปีสำหรับการให้บริการดาวเทียมทุกดวงต่อจากนี้ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตดวงที่ 7 ที่อนุมัติไปเมื่อปี 2555 โดยไทยคมจะจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใต้ดวงที่ 7 ทั้งหมด ทั้งนี้ ไทยคมได้ยื่นขอต่อ กทค. เพื่อขอเพิ่มบริการโครงข่ายดาวเทียมภายใต้ใบอนุญาตเดิมที่เคยได้รับในการให้บริการดาวเทียมไทยคม 7 โดยมีหนังสือยืนยันจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ว่าไทยคมได้รับอนุญาตให้ใช้วงโคจรดังกล่าวแล้วอย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ไทยคมให้บริการดาวเทียมรวม 3 ดวง คือ ไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ที่ 119.5 องศาตะวันออก ไทยคม 5, 6 ที่ 78.5 องศาตะวันออกและ ไทยคม 7 ที่ 120 องศาตะวันออก โดยการยิงไทยคม 8 ครั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของทีวีดิจิทัลที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งมีความต้องการใช้งานช่องสัญญาณดาวเทียมสูงมากสำหรับประเทศไทย มีสิทธิ์ในวงโคจร 6 ตำแหน่ง คือ 50.5 78.5 119.5 120 126 และ 142 องศาตะวันออก โดย 50.5 อยู่ระหว่างการเจรจาหาดาวเทียมเพื่อรักษาวงโคจร ขณะที่อีก 2 ตำแหน่งที่เหลือยังไม่เคยมีการใช้งานดาวเทียม เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ครอบคลุมบริเวณมหาสมุทรอินเดียและบางส่วนของมหาสมุทรแปซิฟิก จึงต้องใช้งบลงทุนสูงในการสร้างสถานีรับส่งภาคพื้นดินในบริเวณกลางทะเล

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กทค.อนุมัติให้ยิงดาวเทียมไทยคม8 แล้ว

Posts related