วันนี้ (18 เม.ย.) ที่สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกสทช.และประธานกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า บอร์ด กทค.ได้พิจารณาราคาเริ่มต้นการประมูลใบอนุญาต 4 จี ย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ รวม 2 ใบอนุญาต ที่ใบละ 11,600 ล้านบาท จำนวน 12.5 เมกะเฮิร์ตซ ทั้งนี้ หากรวม 2 ใบอนุญาตจะมีราคาเริ่มต้นที่ 23,200 ล้านบาท ในจำนวนทั้งหมด 25 เมกะเฮิร์ตซ โดยการเคาะราคา 1 ครั้ง ราคาจะเพิ่มขึ้น 5% คือครั้งละ 580 ล้านบาทสำหรับ ขั้นตอนต่อจากนี้กทค.จะนำมติ เข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช.ในวันที่ 23 เม.ย.57 โดยหากบอร์ด กสทช.เห็นชอบในหลักการแล้ว หลังจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะอีก 45 วัน ก่อนนำเข้าบอร์ด กทค.เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นต่างๆโดยคาดการณ์ว่าในเดือน มิ.ย.57 จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเดือน ก.ค.57 จะเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอความจำนงเข้าร่วมประมูล พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมประมูลในเดือนส.ค.57 ก่อนจะเปิดประมูลใบอนุญาตได้ในช่วงสัปดาห์ที่ 2-3 ของเดือน ส.ค.57 ต่อไป“การสรุปราคาตั้งต้นได้เชิญไอทียู มาร่วมเป็นที่ปรึกษา ทั้งการออกแบบใบประมูลและราคาตั้งต้น โดยวันนี้มีการถกเถียงกันมากเพราะเรื่องราคาถือว่าสำคัญ ต้องกำหนดให้เหมาะสมที่สุดประเทศจะต้องได้ราคาที่เหมาะสม ที่ไม่สูงเกินไป เพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันรายเล็กเพราะหากสูงเกินไปจะทำให้รายเล็กไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้แต่หากน้อยเกินไปจะเกิดข้อครหาว่าไปเอื้อประโยชน์ จึงต้องใช้หลักการระดับสากลเปรียบเทียบราคาทั้งย่านความถี่เดียวกันและย่านอื่นๆ ร่วมพิจารณาด้วย”พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กทค.เคาะราคาเริ่มต้นประมูล 4 จี ใบละ 11,600 ล้านบาท

Posts related