บอร์ด กทค.สั่งคณะอนุฯ ศึกษาแผนให้ไลเซ่นส์ดาวเทียมดวงใหม่ กับไทยคม หลังยื่นขอยิงไทยคม 8 รับลูกค้าทีวีดิจิทัล คาดไม่เกิน 2 สัปดาห์รู้ผล วันนี้ (29 ต.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ดกทค.ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสารไปศึกษาข้อเสนอกรณี บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขอเพิ่มบริการดาวเทียมในใบอนุญาตประเภทที่ 3 อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตประเภทที่ 3 จะใช้เพื่อการประกอบกิจการดาวเทียมที่ใช้สำหรับผู้ที่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง โดยจะยิงดาวเทียมไทยคม 8 สำหรับการให้บริการในการกระจายแพร่ภาพ ในตำแหน่งวงโคจรที่ 78.5 องศาตะวันออก ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ยื่นเสนอมา ทั้งนี้ ในเบื้องต้นของการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่จะต้องพิจารณาใหม่ทั้งหมด โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าว จะพิจารณาบนแนวทางเบื้องต้น 2 แนวทางด้วยกัน คือ 1. แนวทางการออกใบอนุญาตเดิม โดยเพิ่มเติมสัญญาแนบท้ายใบอนุญาต 2. ออกใบอนุญาตใหม่ให้แก่ไทยคมเลย ซึ่งคาดว่าคณะอนุฯ จะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด กทค.เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กทค.เล็งอนุมัติไลเซนส์ไทยคม 8

Posts related