เรือเอกอิทธิชัย สุพรรณกูล รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานการให้บริการเรือ สินค้าและตู้สินค้าผ่านท่าเรือของกทท.ในปีงบประมาณ 56 ตั้งแต่เดือนต.ค.55-ก.ย.56 ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมีตู้สินค้าทั้งตู้บรรจุสินค้าและตู้เปล่าผ่านท่าจำนวน 7.470 ล้านทีอียู โดยแยกเป็นท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือคลองเตย มีเรือเทียบท่า 3,337 เที่ยว เพิ่มขึ้น 7.09% สินค้าผ่านท่า 21.207 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18.32% และตู้สินค้าผ่านท่า (รวมตู้เปล่า) 1.496 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้น 17.40% ท่าเรือแหลมฉบัง มีเรือเทียบท่า 7,621 เที่ยว ลดลง 10.94% สินค้าผ่านท่า 66.917 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.59 % และตู้สินค้าผ่านท่า 5.974 ล้าน ทีอียู. เพิ่มขึ้น 2.47% ส่วนท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน มีเรือเทียบท่า 8,367 เที่ยว เพิ่มขึ้น 284.69% สินค้าผ่านท่า 309,913 ตัน เพิ่มขึ้น 236.00% ท่าเรือเชียงของมีเรือเทียบท่า 208 เที่ยว เพิ่มขึ้น 21.64% สินค้าผ่านท่า 55,990 ตัน เพิ่มขึ้น 11.24% ท่าเรือระนองมีเรือเทียบท่า 282 เที่ยว เพิ่มขึ้น 34.29% สินค้าผ่านท่า 134,795 ตัน เพิ่มขึ้น 68.06% ขณะที่เป้าหมายในปีงบประมาณ 57 คาดจะมีตู้สินค้าผ่านท่าเรือ กทท. เพิ่มเป็น 7.694 ล้านทีอียู โดยท่าเรือกรุงเทพจะมีปริมาณตู้สินค้า ผ่านท่ามากถึง 1.540 ล้านทีอียู เติบโต 3% และท่าเรือแหลมฉบังจะมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า 6.154 ล้านทีอียู ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3% “แม้ที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนผ่านการส่งออกของประเทศ โดยในช่วงเดือนม.ค.-ก.ย.56 ขยายตัว 0.05% ขณะที่จีดีพีทั้งปีจะเติบโตชะลอตัวลงเพียง 3.7% เพราะความผันผวนของค่าเงิน อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อจากปัจจัยภายนอกลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มทรงตัว ประกอบรัฐบาลให้ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออก ซึ่งช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการส่งออก จนแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ จึงทำให้ภาคการค้าเติบโตได้ต่อเนื่อง”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กทท.แจงยอดขนสินค้าผ่านท่าเรือยังคึกคัก

Posts related