วันนี้ (12พ.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสท.ได้รับทราบข้อมูลสำนักงาน กสทช. ที่ได้นำเสนอเอกสารราคาขายปลีกเฉลี่ยปัจจุบันกล่องเซตทอป บ็อกซ์พร้อมเสา ราคาประมาณ 1,670-1,680 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ราคาเฉลี่ยประมาณ 3,400 บาทรัสเซีย ราคาเฉลี่ยประมาณ 2,500 บาท และอังกฤษ ราคาเฉลี่ยประมาณ 50-60 ปอนด์ หรือประมาณ 2,749 บาท โดยประเทศไทยถือป็นประเทศแรกที่ใช้ระบบดีวีบี ที2 สมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังได้พิจารณาอนุญาตโครงข่ายที่ไม่ใช้คลื่นความถี่(ดาวเทียมเคเบิล) จำนวน 6 ราย แบ่งเป็นระดับชาติ 5 ราย ระดับท้องถิ่น 1 รายและได้อนุญาตช่องรายการเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม ให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่อายุใบอนุญาต 1 ปี จำนวน 3 ช่องรายการ และต่ออายุใบอนุญาต 2 ปี จำนวน 5 ช่องรายการ รวมทั้งให้คณะอนุกรรมคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาช่องรายการ 4 ช่องรายการที่มีการร้องเรียนภายใน 30 วัน เพื่อนำมาเสนออีกครั้งด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เปิดเผยว่า กทปส. ได้ส่งหนังสือให้คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ไปศึกษารายละเอียดที่มาของราคากล่องเซต ทอป บ็อกซ์ที่เสนอเข้ามาในราคา 512 บาทอีกครั้ง พร้อมทั้งส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ศึกษาประเด็นข้อกฎหมาย อาทิ มูลค่าคูปอง การสนับสนุนด้วยวิธีการแจกคูปองของ กสท.ทำได้หรือไม่และการแจกคูปองสำหรับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมซึ่งสามารถดูได้ 36 ช่องเท่านั้น จาก 48 ช่อง ขัดต่อรัฐธรรมนูญม. 47 หรือไม่ โดยทั้งหมดนี้ต้องได้ข้อสรุปทันการประชุม กทปส.ในวันที่ 27 พ.ค. นี้ อย่างไรก็ตามวันที่ 20 พ.ค. นี้ กทปส. จะพิจารณาเรื่องงบประมาณจำนวน 900 ล้านบาท สำหรับใช้ดำเนินการระบบการบริหารจัดการข้อมูล หรือ ซอฟต์แวร์ อ้างอิงฐานจำนวนประชากร 25 ล้านครัวเรือน ประมาณ 300 ล้านบาท การจัดพิมพ์คูปองประมาณ 300 ล้านบาท การจัดส่งด้วยวิธีการส่งถึงบ้านผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ประมาณ 300 ล้านบาท ที่จะจัดส่งตามพื้นที่ที่โครงข่ายการรับชมทีวีดิจิตอลครอบคลุมต่อไป.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กทปส.สรุปคูปองส่วนลดทีวีดิจิตอล 27 พ.ค.นี้

Posts related