นายวีรพงศ์ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เตรียมขออนุมัติแนวทางการจัดตั้งบริษัท กนอ.อินเตอร์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของกนอ. ในการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศต่อที่ประชุมคณะกรรมการกนอ.อีกครั้ง หลังจากที่ผ่านมาการจัดตั้งบริษัทลูก ของกนอ.ต้องหยุดชะงัก เนื่องจากสิ้นสุดรัฐบาลชุดเก่าซึ่งหากที่ประชุมบอร์ดกนอ.อนุมัติแล้วจะต้องมีการนำเสนอที่ประชุมครม.ใหม่ อนุมัติต่อไป คาดว่า จะใช้เวลาประมาณ 8-12 เดือนการจัดตั้งบริษัทลูกจะแล้วเสร็จ สำหรับแนวงทางการจัดตั้งบริษัทกนอ.อินเตอร์ ทางกนอ. จะถือหุ้นไม่เกิน 49% ส่วนที่เหลือจะให้พันธมิตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการทำตลาดร่วมถือหุ้นซึ่งขณะนี้มีพันธมิตรหลายรายแสดงความสนใจบ้างแล้ว ทั้งนี้ประเทศที่กนอ.จะเข้าไปลงทุน ตามแนวทางเดิม เช่นเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อจากไทย, เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย, เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน5 แห่งตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คือ อ.แม่สอด จ.ตาก,อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว,อ.คลองใหญ่จ.ตราด, จ.มุกดาหารและ อ.สะเดาจ.สงขลา โดยจะไปตั้งในพื้นที่ต่างประเทศที่ติดกับชายแดนไทย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กนอ.ชงบอร์ดไฟเขียวบริษัทลูกลงทุนต่างประเทศ

Posts related