นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ตอนนี้มีฝนตกทุกภาคของประเทศไทยและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนก่อเกิดอุทกภัยในบางส่วนของภาคกลางนั้นกนอ.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด ล่าสุดได้กำหนดมาตรการป้องกันอุทกภัยพื้นที่นิคมฯเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสั่งการให้นิคมฯตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิคมฯ ในนพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งระบบเขื่อนป้องกันอุทกภัยของนิคมฯ บ้านหว้า (ไฮเทค), นิคมฯ บางปะอิน ได้ดำเนินการสร้างเสร็จสมบูรณ์ และนิคมฯสหรัตนนคร อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปัจจุบันความคืบหน้าการก่อสร้างคันดินดำเนินการไปแล้วที่ความสูงประมาณ 5 เมตร ทั้งนี้จะใช้แนวถนนรอบพื้นที่นิคมฯความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร เป็นแนวป้องกัน นอกจากนี้นิคมฯ ทุกแห่งได้จัดทำและทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีอุทกภัยโดยสรุปแนวทางการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม เช่น ขุดลอกและพร่องน้ำในลำระบายน้ำจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรอง และอุปกรณ์อื่นๆจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเฝ้าระวังระดับน้ำโดยรอบพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนป้องกันอุทกภัยติดตามสถานการณ์และประสานงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งชี้แจงและสื่อสารกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กนอ.สั่งนิคมฯกำหนดมาตรการป้องกันน้ำท่วม

Posts related