นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข.อยู่ระหว่างติดตามภาพรวมของเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์ และระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการที่เศรษฐกิจในประเทศเริ่มชะลอตัวลง ทำให้ขณะนี้ทีมบริหารการลงทุนได้มีการประชุมร่วมกันเป็นระยะๆ และมีความถี่มากขึ้น เพื่อรายงาน ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น  อย่างไรก็ตาม กบข.ยังเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นหลัก โดยเฉพาะในหลายประเทศที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ขณะเดียวกันก็เน้นลงทุนในประเทศด้วย ซึ่งเงินลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทนั้น กบข.ไม่ค่อยได้หมุนเวียน หรือโยกเงินลงทุนไปมามากนัก เพราะจะมองยุทธ์ศาสตร์การลงทุนเป็นระยะยาวจึงไม่ค่อยได้เปลี่ยนใจในการซื้อหรือขายสินทรัพย์บ่อยครั้ง อีกทั้งต้องดูอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุนที่เกิดขึ้นด้วย แต่ยอมรับว่าปีนี้ เป็นปีที่ทุกคนในประเทศลงทุนยาก เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควร สำหรับการลงทุนในต่างประเทศนั้น ปัจจุบันกบข. มีการลงทุนเต็มเพดานที่ 25% แล้ว และยังไม่สามารถขยายการลงทุนเพิ่มเติมได้ แม้ภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศทั้งตลาดหุ้น หรือสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ จะมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนในระดับที่ดีก็ตาม เนื่องจากติดปัญหาเรื่องของรัฐบาลรักษาการ ทำให้ไม่สามารถอนุมัติเรื่องการขอขยายเพดานการลงทุนต่างประเทศได้   “ปีที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นไทยตกลงมาก แต่การที่กบข.มีการลงทุนในตลาดต่างประเทศด้วย ทำให้มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในระดับสูง ซึ่งดีกว่าผลตอบแทนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอัตราเงินเฟ้อรวมถึงเงินฝากในประเทศหลายเปอร์เซ็นต์ โดยในปีนี้ กบข. ก็ยังมีเป้าหมายอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าเงินเฟ้อหลายเปอร์เซ็นต์เช่นเดิม”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กบข.จับตาเศรษฐกิจหวั่นกระทบการลงทุน

Posts related