นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากระทรวงการคลังเตรียมออกพันธบัตรเพื่อกู้เงินจากกบข. วงเงิน 50,000 ล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายหนี้ค่าจำนำข้าวให้กับชาวนา ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงเพราะจากการสอบถามไปยังนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง และในฐานะประธานกรรมการกบข. ในช่วงเช้าวันนี้ (24 ก.พ.) ยังได้รับการยืนยันว่ากระทรวงการคลังไม่เคยมีแนวคิดให้กบข.เข้ามาซื้อพันบัตรเพื่อไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าวส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากบข.จะมีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันนี้ ก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเช่นกัน เนื่องจากไม่ได้มีการเรียกประชุมบอร์ด เป็นการเร่งด่วนเพื่อพิจารณาและขออนุมัติในเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษแต่อย่างใด แต่เป็นการประชุมภายในเรื่องอื่นๆโดยกบข.จะมีการประชุมบอร์ดตามวาระปกติอีกครั้งในปลายเดือนมี.ค.นี้ นอกจากนี้ เงินของกบข.ส่วนใหญ่ได้ลงทุนผูกพันในสินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องในระยะยาวเต็มพอร์ตแล้ว และในแต่ละเดือนกบข.มีเงินของสมาชิกเข้าออกสุทธิประมาณ1,000ล้านบาทและได้จัดสรรการลงทุนเพื่อเป็นไปตามนโยบาย คือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่า 60%ที่เหลือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ อาทิ หุ้น การลงทุนทางเลือก ประมาณ 40% ขณะเดียวกัน กบข. ไม่สามารถปล่อยกู้เหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไปได้ "ในการลงทุนแต่ละครั้งกบข.จะมีเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาความเสี่ยงทุกด้าน ทั้งความไม่แน่นอน รวมถึงด้านกฎหมายด้วยโดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้ออีกอย่างน้อย 2-3%หรือต้องมีผลตอบแทนรวมต่อปี5-7%ขึ้นไปเพื่อความเพียงพอของเงินออมหลังเกษียณของสมาชิก”นายสมบัติกล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กบข.ยันไม่ได้ซื้อพันธบัตรจ่ายหนี้จำนำข้าว

Posts related