นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันนี้ เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลขึ้นลิตรละ 0.30 บาท จากเดิมกองทุนน้ำมันฯ ชดเชยให้ดีเซลลิตรละ 0.20 บาท เป็นชดเชยลิตรละ 0.50 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.นี้ เป็นต้นไป ส่วนน้ำมันประเภทอื่น ๆ ไม่เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ แต่อย่างใด การปรับอัตราเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของดีเซลดังกล่าวเป็นผลมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น โดยราคาน้ำมันตลาดโลก ราคาปิดตลาด ณ วันที่ 30 ม.ค. 57 น้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 103.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.51 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันเบนซิน 118.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดีเซล 122.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวันที่ 14 ม.ค.ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการประชุม กบง. ครั้งก่อน โดยผลจากการปรับอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ สำหรับดีเซลครั้งนี้จะช่วยทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ที่ไม่เกินลิตรละ 30 บาท และกองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น จากเดิมรายจ่ายวันละ 109 ล้านบาท เป็นรายจ่ายวันละ 126 ล้านบาท และจนถึงวันที่  2 ก.พ. กองทุนน้ำมันฯ มีฐานะสุทธิติดลบ 3,436 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กบง.เก็บเงินชดเชยดีเซลเพิ่ม30สต.

Posts related