นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่ประชุม กบง. เห็นชอบงดจัดเก็บเงินน้ำมันดีเซล ส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ชั่วคราว จากเดิมจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯลิตรละ 0.50 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จึงต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่เกินลิตรละ 30 บาท ส่วนน้ำมันประเภทอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ “ การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ราคาปิดตลาด ณ วันที่ 27 พ.ย. น้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 108.66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น 1.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อเทียบจากการประชุม กบง. ครั้งก่อนที่อ้างอิงราคาปิดตลาด ณ วันที่ 22 พ.ย. ส่วนน้ำมันเบนซิน ราคาอยู่ที่ 117.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 0.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดีเซลราคาอยู่ที่ 127.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น 1.94 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล” อย่างไรก็ตามผลจากการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ สำหรับดีเซลครั้งนี้ จะทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมมีรายจ่ายประมาณวันละ 29 ล้านบาท เป็นรายจ่ายประมาณวันละ 53 ล้านบาท แต่กองทุนน้ำมันฯ ยังมีฐานะสุทธิเป็นบวก 5,360 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กบง.เลิกรีดค่าต๋งน้ำมันดีเซล

Posts related