นายวีรชัย ไชยสระแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ โดยมีศูนย์กลางบริเวณ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เขื่อนในภาคเหนือ และเขื่อนทางภาคตะวันตก ที่อยู่ในความดูแลของ กฟผ. ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากอยู่ไกลจากศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว รวมถึงเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์ของสถานีส่งไฟฟ้าแรงสูงที่จังหวัดเชียงรายยังคงใช้งานได้ตามปกติ  และการสร้างเขื่อนของกฟผ. สร้างรับแรงสั่นสะเทือนได้ 7.0 ริกเตอร์ “กฟผ. ขอให้ประชาชนมั่นใจ เขื่อนทุกเขื่อน ของ กฟผ. มีประสิทธิภาพ ทัดเทียมมาตรฐานสากล อีกทั้งมีการดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่า เขื่อนมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมมาตรฐานสากล อีกทั้งมีการดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่า เขื่อนมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กฟผ.ชี้เหตุแผ่นดินไหวไม่กระทบ4เขื่อนกฟผ.

Posts related