น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กำลังเจรจากับกองทุนประกันสังคม และกรมสรรพากรขอให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลของลูกจ้างเอกชนที่เป็นหนี้กองทุนกยศ. ว่า ทำงานในหน่วยงานใดบ้าง และมีจำนวนเท่าไหร่ หลังจากที่ผ่านมาได้ประสานงานกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข.ขอข้อมูลผู้กู้ที่เป็นราชการแล้ว หากพบว่ากลุ่มคนที่เป็นลูกหนี้ไม่มาชำระหนี้จะถูกพิจารณาจากนายจ้างในเรื่องการพิจารณาเงินเดือน หรือตำแหน่งในหน้าที่การงาน เพราะจะทำให้นายจ้างรู้ว่าบุคคลคนนั้นไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีวินัยต่อตนเอง และอาจทำให้ความไว้วางใจในการทำงานลดลง พร้อมทั้งจะเร่งดำเนินคดีกับบุคคลที่ไม่มาชำระหนี้ โดยจะเริ่มในปีหน้าเป็นต้นไป นอกจากนี้ในอีก 5 ปีข้างหน้ากองทุนฯจะส่งข้อมูลให้กับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร ซึ่งบุคคลใดที่มีรายได้และไม่นำมาชำระหนี้จะมีผลต่อการทำธุรกรรมทางการเงินในอนาคต“ที่ผ่านมาได้ลงนามกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 24 แห่ง ซึ่งเชื่อว่าครอบคลุมทุกภาคส่วนในการติดตามผู้ที่กู้เงินให้นำเงินมาชำระหนี้ เพราะเงินที่กู้เป็นงบแผ่นดิน หากรุ่นพี่ไม่นำเงินมาคืนจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาของรุ่นน้องในปีหน้า เนื่องจากกองทุนฯ ถูกตัดงบไป 6,700 ล้านบาททำให้กระทบต่อผู้กู้รายใหม่ 230,000 ราย และผู้กู้รายเก่า 140,000 ราย”ทั้งนี้เห็นว่าหากลูกหนี้ที่ค้างชำระหนี้นำเงินกลับมาชำระหนี้ 50% จะช่วยให้กองทุนฯมีเงินมาปล่อยกู้ให้นักเรียน และนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าที่กำลังศึกษาอยู่ได้ จากปัจจุบันมีลูกหนี้ที่ค้างชำระ1.2 ล้านราย คิดเป็นวงเงิน 12,000 ล้านบาท จากจำนวนผู้ที่ครบกำหนดชำระ 2.7 ล้านราย คิดเป็นวงเงิน 70,000 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 57 ต้องใช้เงิน 35,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้นักเรียนและนักศึกษา 800,000 ราย นอกจากนี้ได้จัด ทำโครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุนเริ่มตั้งแต่วันนี้ –31มี.ค.57 โดยลูกหนี้กรณีที่ไม่ค้างชำระหนี้ และมาปิดบัญชีทั้งหมดจะรับการลดหย่อนหนี้ 3.5 % ของเงินต้น ส่วนที่ค้างชำระหนี้ หากลูกหนี้ชำระงวดที่ค้างทั้งหมดจะลดเบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมการผิดนัดชำระหนี้ 100%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กยศ.เดินหน้าทวงหนี้นักเรียน-นักศึกษา

Posts related