นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯ ได้จัดคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางไปเยือน ประเทศลาว และจีน ผ่านเส้นทางอาร์3เอ โดยได้นำภาคเอกชนเดินทางไปด้วย 13 บริษัท ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ เฟอร์นิเจอร์ รับเหมาก่อสร้าง ผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรกล เครื่องมือโรงงาน อาหารสำเร็จรูป และร้านอาหาร เพื่อหาลู่ทางในการขยายการค้า การลงทุน และเพิ่มความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างไทย ลาว และจีนทั้งนี้ ผลการจัดให้มีการพบปะกันระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการลาว และจีน ได้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจทันที ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.เอช เซอร์วิส อยู่ระหว่างการทำข้อตกลงทางธุรกิจกับบริษัทเอลเอสการค้า ขาออก-ขาเข้า และโลจิสติกส์ ของลาว, บริษัทระยองชิปปิ้ง จำกัด อยู่ระหว่างการทำข้อตกลงทางธุรกิจกับบริษัทร่วมใจพัฒนา ดำเนินกิจการด้านการขนส่งสินค้าในลาว เป็นต้น“การเดินทางไปในครั้งนี้ การจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจที่ ลาว ธุรกิจที่มีแนวโน้มประสบผลสำเร็จ ได้แก่ ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ด้านโรงแรม และร้านอาหาร ส่วนที่จีนจะเป็นธุรกิจด้านโลจิสติกส์ อาหารสำเร็จรูป และสินค้าอุปโภคบริโภค”อย่างไรก็ตาม คณะได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรที่สำคัญ ได้แก่ ด่านศุลกากรเชียงของ ด่านศุลกากรจุดผ่านแดนถาวรห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว และด่านศุลกากรจุดผ่านแดนถาวรบ่อหาน ประเทศจีน เพื่อรับฟังการบรรยายการขนส่งสินค้าข้ามแดน และการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการซักถามปัญหาต่างๆขณะเดียวกัน ได้มีโอกาสเข้าพบนายโจว เสียเหวิน รองอธิบดีกรมพาณิชย์ประจำมณฑลยูนนาน เพื่อหารือประเด็นทางการค้าต่างๆ เช่น การร่วมมือผลักดันมูลค่าทางการค้าผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ การใช้ประโยชน์จากเส้นทางอาร์3เอ และความร่วมมือกันทางด้านสินค้า โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าข้าวหอมมะลิจากไทยโดยตรง เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมการค้าต่างประเทศนำเอกชนลุยจีน-ลาว

Posts related