นายเสรี จิตต์โสภา รองอธิบดีฝ่ายท่าอากาศยาน กรมการบินพลเรือน เปิดเผยว่า ในปีงบ 58 กรมฯจะของบปรับปรุงสนามบินสนามบินต่างๆกว่า 4,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสนามบินกระบี่ 450 ล้านบาท สนามบินเบตง จ.ยะลา 1,800 ล้านบาท เพื่อปรับพื้นที่สร้างอาคารผู้โดยสารและรันเวย์ สนามบินตรัง 2,400 ล้านบาท เพื่อขยายรันเวย์ ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารและลานจอดด้วยส่วนสนามบินกระบี่ ที่ผ่านมากรมฯได้ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารให้รองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3 ล้านคนต่อปี แต่ขณะนี้ปริมาณผู้โดยสารกลับเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนถึง 30 % หรือประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งต่อไปหากไม่มีการพัฒนาอาจประสบปัญหาเที่ยวบินแออัดได้ ดังนั้นในปี 58 จะของบประมาณ 450 ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารและเพิ่มสะพานเทียบเครื่องบินอีก 2 แห่ง จากเดิมที่มีเพียง 2 แห่ง พร้อมขยายลานจอดรองรับเครื่องบินให้ได้ทั้งหมด 14 ลำ จากเดิม 10 ลำนายเสรี กล่าวว่า กรมฯ ได้ว่างจ้างให้บริษัทเอกช นเร่งรวบรวมข้อมูล ในการพัฒนาสนามบินทั้ง 28 แห่งของกรมการบินพลเรือน เพื่อนำไปกำหนดแผนพัฒนาสนามบิน และจัดกลุ่มบริหารสนามบินแต่ละแห่งให้ชัดเจน เพื่อรองรับการเติบโตการใช้บริการของผู้โดยสาร และเที่ยวบินที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะได้ข้อสรุปในการดำเนินการภายในเดือนส.ค.-ก.ย.57“จากการสำรวจและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สายการบินที่บินประจำในเส้นทางแต่ละจังหวัดนั้น กรมฯ ได้มีการทดลองจัดกลุ่มการพัฒนาสนามบินใน 3 ภาค โดยเน้นจังหวัดที่มีความสำคัญ เช่น ทางภาคเหนือ ได้เน้นการพัฒนาสนามบินพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นสนามบินขอนแก่น และภาคใต้เน้นสนามบินกระบี่ ซึ่งทั้ง 3 สนามบินจะเป็นสนามบินที่เชื่อมโยงสนามบินอื่นๆในภูมิภาค”ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า สนามบินในจังหวัดภาคเหนือ และภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นสนามบินที่รองรับปริมาณนักท่องเที่ยวมากกว่าการขนส่งสินค้า การพัฒนาศักยภาพสนามบิน จึงต้องเน้นปรับปรุงพื้นที่บริการให้สะดวกมากขึ้น เช่น ปรับปรุงพื้นที่อาคารผู้โดยสาร เพิ่มลานจอด เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวในอนาคต สำหรับสนามบินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า นอกจากการเดินทางท่องเที่ยวแล้วยังมีการขนส่งสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนกลางด้วย แต่ปริมาณยังมีไม่มากพอที่จะใช้เครื่องบินขนส่งสินค้าโดยตรง จึงต้องใส่ใต้ท้องเครื่องบินโดยสารแทน แต่ในอนาคตหากปริมาณสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าอื่นเพิ่มขึ้น ทางกรมฯจะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขนส่งสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมการบิน ของบ 4.6 พันล้าน

Posts related