ที่กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 3 พ.ย.57 เวลา 14.00 น. นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ได้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการพบเหรียญกษาปณ์ ชนิดราคา 2 บาท ที่เป็นสีเงิน ที่ผลิตปี 59 ในท้องตลาด ซึ่งทำให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญต่างเร่งควานหาเหรียญกษาปณ์ดังกล่าว เพื่อนำมาเก็งกำไรเป็นจำนวนมาก ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะขณะนี้ยังไม่ได้สร้างแม่ตราเหรียญ 2 บาท สำหรับปี 59 แต่ประการใด และไม่ได้เป็นสีเงินตามที่กระแสข่าวที่เกิดขึ้น เนื่องจากกรมธนารักษ์ไม่ได้ผลิตเหรียญสีเงินตั้งแต่ปี 51 แล้ว แต่ผลิตเหรียญ 2 บาท ชนิดสีทองเท่านั้น  สำหรับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคา 2 บาท ปี 59 ที่เป็นข่าวนั้น กรมฯ ได้ตรวจสอบแล้วอาจเป็นเหรียญสีเงินชุดเก่า ปี 49 ที่ทำเทคนิคด้วยการตัดแต่งภาพในคอมพิวเตอร์ โดยนำเอาเลข 5 มาซ้อนทับบนเลข 4 หากไม่ใช่ภาพตัดแต่งและมีเหรียญดังกล่าวอยู่จริงถือว่าเป็นการปลอมแปลง อย่างไรก็ตาม ผู้ใดที่ครอบครองก็จะข้าข่ายความผิดของ พ.ร.บ. เงินตรา มาตรา 9 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดทำ จำหน่าย ใช้ หรือนำออกใช้ ซึ่งวัตถุหรือเครื่องหมายใดๆ แทนเงินตรา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งมีบทกำหนดโทษในมาตรา 35 ปรับ 50,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งกรมธนารักษ์จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมธนารักษ์ชี้เหรียญ 2 บาท ปี 59 ไม่มีจริง

Posts related