ที่กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 5มี.ค.  57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดครูมาสอนงานฝีมือแก่กลุ่มชาวนาที่เดือดร้อนจากกรณีที่ไม่ได้เงินจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล และมาปักหลักชุมนุมอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อใช้เวลายามว่างให้เป็นประโยชน์ และนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนา      นายระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายชาวนาไทยกล่าวว่า ต้องขอขอบคุณที่ช่วยต่อยอดให้กับชาวนาเพราะถือเป็นการพัฒนาสินค้าที่ชาวนาผลิตได้อยู่แล้วให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีกโดยหวังว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างข้าราชการประจำกับชาวนาในครั้งนี้จะทำให้ฝ่ายการเมืองเห็นเป็นตัวอย่าง และนำไปใช้ช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าว    นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า กลุ่มชาวนามีความสามารถในการผลิตสินค้าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วซึ่งกระทรวงฯ ได้เล็งเห็นว่าน่าจะมีการต่อยอดให้สินค้าที่ชาวนาผลิตได้ มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นจึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดครูมาฝึกอบรมและช่วยสอนส่วนชาวนาที่อยากจะมีฝีมือในการผลิตสินค้าด้านอื่นๆ ก็มีการสอนความรู้ให้ด้วย เช่นเพ้นท์ลายแก้ว ลายกระเป๋า ทำสีเล็บ เป็นต้น 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสอนวิชาชีพเสริมม็อบชาวนา

Posts related