นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เข้มงวดการสำแดงรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันและให้การจัดเก็บภาษีสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเฉพาะในช่วงที่เงินบาทอ่อนค่าลงค่อนข้างมาก อาจทำให้ผู้ประกอบการนำเข้าบางรายสำแดงราคาไม่ตรง เพื่อให้เสียภาษีน้อยลงทั้งนี้ สถานการณ์ทางการเมือง และปัญหางินบาทที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าให้ลดลงอย่างมาก เพราะผู้นำเข้าต้องเสียภาษีมากขึ้น โดยเฉพาะรถหรูนำเข้าราคาแพง ที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทอ่อนมากที่สุด เพราะหากคิดเงินบาทที่อ่อนค่าลงมา 2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้รถยนต์นำเข้าที่สำแดงราคาคันละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3 ล้านบาท จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นอีก 700,000 บาท จากเดิมที่เคยเสีย อย่างไรก็ดี ภาษีนำเข้ารถยนต์นั้น จะรวมทั้งภาษีนำเข้า ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็น 320% ของราคาสำแดงนำเข้าปัจจุบันผู้ประกอบการนำเข้า ได้เปิดเขตปลอดอากร ด้วยการนำเข้าสินค้าเข้ามาพักไว้ในเขตปลอดอากรที่ยังไม่ต้องเสียภาษี จนกว่าจะนำสินค้าออกมาขาย ซึ่งกรมศุลกากรให้พักสินค้าไว้ในเขตปลอดอากรได้ไม่เกิน 1 ปี ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการรถหรูนำเข้าบางรายได้ชะลอการนำเข้า โดยนำรถไว้ในเขตปลอดอากรเพื่อให้ค่าเงินบาทแข็งค่ามากขึ้น จะได้เสียภาษีน้อยลง ถือเป็นสิทธิของผู้ประกอบการ ทำให้ช่วงที่ผ่านมา การนำเข้ารถหรูลดลง กระทบต่อการเก็บภาษีของกรมศุลกากรลดลงด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมศุลกากรตรวจเข้มสำแดงรถหรูนำเข้า

Posts related