กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประกาศเดินหน้าจัดงาน TILOG 2014 โชว์ศักยภาพโลจิสติกส์ไทยครบวงจร พร้อมเปิดเวทีคู่ค้าไทยร่วมเจรจาสร้างเครือข่ายรับมือ AEC งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2557 หรือ The 11th Thailand International Logistics Fair 2014 หรือ TILOG 2014 เป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยได้นำเสนอนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ทันสมัยแก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกโดยตรง ถือเป็นโอกาสในการพบปะ เจรจาจับคู่ธุรกิจ และเชื่อมโยงธุรกิจด้านโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ ที่ผ่านมาการจัดงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงานทั้งจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน อินเดีย และกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อประเทศไทยเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ข้อกำหนดของ AEC ในปี 2558 ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับตัว และพัฒนาการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถแข่งขัน และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงของ AECได้ รวมทั้งการเชื่อมโยงไปสู่ตลาด ASEAN+6 และข้อตกลงการค้าเสรีอื่น ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับในปีนี้ กรมฯ ได้พัฒนายกระดับการจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่และน่าสนใจกว่าทุกปีที่ผ่านมา อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ชั้นนำจากทั่วโลก ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 10,000 ราย” งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2557 หรือ The 11th Thailand International Logistics Fair 2014 : TILOG 2014 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2557 ณ อาคาร 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รายละเอียดเพิ่มเติม www.logisticsfair.com และ www.thaitradefair.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน “TILOG 2014”

Posts related