นายจุฬา สุขมานพ  อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมฯได้รับจัดสรรงบประมาณปี58 ทั้งสิ้น 4,700 ล้านบาท โดยงบส่วนใหญ่เป็นโครงการการขุดลอกแม่น้ำและทะเลกว่า3,000 ล้านบาท เช่น แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน่าน ส่วนขุดลอกทะเลมีบริเวณปัตตานี  ประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นการเพิ่มความลึกของร่องน้ำ ให้การเดินเรือขนส่งสินค้าสะดวกยิ่งขึ้น งบที่เหลือจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและทำเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่ต่างจังหวัด เช่น เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลกอุบลราชธานี วงเงินรวม 45 ล้านบาท งบพัฒนาสนับสนุนโลจิสติกส์ เช่นทำเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น้ำป่าสัก อีก 365 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีงบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ380 ล้านบาท สำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้บริการเรือโดยสารของประชาชน เช่นบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา โดยงบประมาณดังกล่าวจะต้องทำสัญญาหาผู้รับจ้างได้ภายในสิ้นปี57 ไม่น้อยกว่า 35% และจะทยอยเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่เดือนม.ค.58 เป็นต้นไป นายจุฬากล่าวว่าในส่วนของท่าเทียบเรือชายฝั่งนั้น อยู่ระหว่างศึกษาออกแบบท่าเทียบเรือชายฝั่งจ.ชุมพร ซึ่งคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จปีหน้า และหากทำได้จะช่วยการขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้นโดยสินค้าที่น่าจะมีการขนส่งผ่านท่าเรือ เช่น น้ำมันปาล์ม อาหารทะเลในส่วนของท่าเทียบเรือชายฝั่งบริเวณท่าเรือแหลมฉบังนั้นอยู่ระหว่างเจรจาหาพื้นที่ที่เหมาะสมเนื่องจากพื้นที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังได้ให้สัมปทานไปหมดแล้ว สำหรับการบริหารสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง (ไอซีดีลาดกระบัง) ขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.)อยู่ระหว่างจัดทำร่างทีโออาร์เพื่อใช้ประกวดราคาหาเอกชนรายใหม่เข้ามารับสัมปทานให้จบในเดือนต.ค.นี้ จากนั้นจะเสนอให้ครม.พิจารณาและคาดว่าจะได้เอกชนเข้ามาบริหารไอซีดีลาดกระบังภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตามร.ฟ.ท.ยังยืนยันในหลักการดำเนินการโดยผู้เข้ารับสัมปทานจะต้องคิดค่าจ้างบริหารจัดการกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการในราคาต่ำเพื่อดึงดูดให้มีผู้เข้ามาใช้บริการในไอซีดีลาดกระบังมากขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมเจ้าท่าทุ่ม3,000ล้านขุดลอกแม่น้ำ-ทะเล

Posts related