นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยถึงแผนเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุและภาวะวิกฤตด้านความปลอดภัย กรณีศึกษา เรือเฟอร์รี่ล่มที่เกาหลีใต้ว่า ได้วางแนวทางปฏิบัติ2 ประการ คือการเฝ้าระวังป้องกันเหตุ โดยได้วางมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในเหตุการณ์ปกติและช่วงเทศกาลต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัยกำหนด ให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สำนักมาตรฐานเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเขต และสาขาบูรณาการร่วมกันในการตรวจสภาพท่าเทียบเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ และการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ทำการในเรือนอกจากนี้ จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) ตลอดแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ, ระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลจัดระเบียบการจราจรทางน้ำในเขตท่าเรือต่าง ๆ ,ศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมงส่วนกรณีเกิดเหตุกรมเจ้าท่าได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อเตรียมการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการค้นหาและช่วยเหลือทางทะเล การเข้าร่วมฝึกซ้อม ประจำทุกปีและเป็นเจ้าภาพในการจัดทำแผนการฝึกซ้อมทดสอบระบบสื่อสาร การพัฒนาเรือตรวจการณ์ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการบังคับใช้กฎหมายของกรมเจ้าท่าให้มีศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการค้นหาและช่วยเหลือ ทั้งด้านอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์การเดินเรือและแผนที่ปัจจุบันกรมเจ้าท่ามีเรือตรวจการณ์ทางทะเล 7 ลำประจำฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน , การพัฒนาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเรือในทะเลระยะ 20-25 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมเจ้าท่าเข้มเรือเฟอร์รี่

Posts related