นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ. ภูมิภาค) ที่จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมศึกษาโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายอันดามัน ซึ่งเป็นทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว หลังจากสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาเส้นทางรถไฟสายสุราษฏร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต ซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุม จึงจำเป็นต้องสร้างเส้นทางรถไฟเพิ่มเติมอีก 3 เส้นทาง คือ ระนอง-สุราษฏร์ธานี ,พังงา-กระบี่ และกระบี่-ตรัง เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากกระบี่และภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวใกล้เคียง และสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วย ขณะเดียวกันในที่ประชุมภาคเอกชนได้เสนอปัญหาเรื่องโรคกุ้งตายด่วน ทำให้กระทบต่อภาคการส่งออกอาหารทะเลไทย ทำให้ นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรีเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ หรือเป็น “มิสเตอร์กุ้ง” ด้วย นายธีรัตถ์ กล่าวว่า นายกฯยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการปรับขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ (วัน สต็อป เซอร์วิส) ,ให้ปรับอัตราส่วนเพิ่มให้กับโรงไฟฟ้าชุมชนจากพลังงานทดแทน ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะวัตต์ ,โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเอสเอ็มอีไทย สู่ประชาคมอาเซียนระยะที่2 ,ให้เจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าไอทีของประเทศไทย และให้พิจารณากฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรอ.สั่งศึกษารถไฟเลียบอันดามันเพิ่ม 3 เส้นทาง

Posts related