วันนี้(11 ก.ย.) ที่อาคารทรู ทาวเวอร์ มีการจัดพิธีลงนามพันธมิตรเชิงธุรกิจระหว่าง กลุ่มทรู และ บริษัท ไชน่าโมบายล์ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผุ้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า การร่วมมือกับไชน่า โมบายจะทำให้ทรู มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และความแข็งแกร่งทางการเงินเพิ่มมากขึ้น โดยไชน่าโมบายจะเข้ามาลงทุนจำนวน 28,600 ล้านบาท คิดเป็น 18% ของหุ้นทั้งหมด และจะมีการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 36,400  ล้านบาท ทำให้กลุ่มทรูสามารถปรับฐานการเงินครั้งสำคัญมีมูลค่ารวมกว่า 65,000  ล้านบาท  “กลุ่มทรูจะนำเงินลงทุนที่ได้จำนวน 5.5 หมื่นล้านบาทไปชำระหนี้ธนาคารทั้งหมด จะส่งผลให้กลุ่มทรูเป็นบริษัทที่ปลอดหนี้ธนาคาร คงเหลือแต่หนี้หุ้นกู้เท่านั้น และจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยได้ปีละ 4,000 ล้านบาท และจะส่งผลให้บริษัทมีมีกำไรได้ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ และจะเริ่มให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ในลำดับต่อไป ซึ่งต่อจากนี้ไป บริษัทจะมีอัตราการเติบโตและผลกำไรที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น” นายศุภชัย กล่าวต่อว่า สำหรับความร่วมมือของทั้งสอง  2  บริษัท จะมีการตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานร่วมกัน เพื่อดำเนินการใน 6ด้าน คือ   1. ผลิตภัณฑ์ บริการเสริม คอนเทนต์ 2. ธุรกิจระหว่างประเทศ 3.โครงข่าย 4.การจัดซื้อดีไวซ์  5.การจัดซื้อทั่วไป และ 6. การพัฒนาบุคคลากร ซึ่งทั้งหมดจะช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีของไทย และช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตมากยิ่งขึ้น โดยทางไชน่าโมบาย ถือเป็นบริษัทสื่อสารระดับโลก ที่มีฐานลูกค้ามากกว่า 800 ล้านคนและเป็นผู้บุกเบิกระบบ 4 จี และ 5 จี อย่างแท้จริง ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยให้กลุ่มทรูสามารถนำมาปรับใช้ในการขยายโครงข่ายและบริการเพื่อนำเสนอกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางไชน่าโมบาย จะส่งคนเข้ามาเป็นบอร์ดในคณะทำงานร่วมจำนวน 2 คน และหากทางไชน่า โมบาย มีบุคคลกรที่มีความสามารถ ทางกลุ่มทรู ก็พร้อมให้เข้ามาร่วมทำงานด้วยกัน ด้านนายหลี่ เยว่ กรรมการบริหารและหัวหน้าคณะผู้บริหาร บริษัท ไชน่า โมบาย จำกัด กล่าวว่า  บริษัท มั่นใจในศักยภาพอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย ซึ่งมีการขยายโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในระบบ  3  จี และ 4จี เป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันของภาครัฐแและเอกชนของไทย อย่างไรก็ตามทางไชน่าโมบายจะปฎิบัติตามกฎหมายด้านโทรคมนาคมของไทย และกฎระเบียบของทางกลุ่มทรู โดยจะยังไม่มีการส่งคนเข้ามาร่วมบริหาร แต่ให้ทางกลุ่มทรูเป็นผู้บริการงานไป ส่วนในอนาคตจะมีการพิจารณาอีกครั้ง “ความร่วมมือครั้งนี้จะเน้นในเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยปีละ  4   ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 10  ล้านคนในอนาคต ขณะที่มีนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจของไทยเดินทางไปประเทศจีนจำนวนมากเช่นกัน นอกกจานี้ยังจะร่วมมือกันในการพัฒนา 4 จี และระบบชำระเงินผ่าโทรศัพท์มือถือด้วย”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กลุ่มทรูดึงไชน่าโมบายรุกธุรกิจสื่อสารในไทย

Posts related