วันนี้ (18 มิ.ย.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ได้ส่งเอกสารชี้แจงรายละเอียดโครงการแจกคูปองเงินสดส่วนลดสำหรับแลกซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณทีวีดิจิตอล ตั้งแต่หลักการแจกคูปอง ราคามูลค่าคูปอง มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) มติคณะกรรมการกองทุนวิจยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธาณะ(กทปส.) รวมถึงการร้องเรียนจากองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองภาคประชาชนเรื่องมูลค่าคูปองสูงเกินไปหรือแม้กระทั่งการคัดค้านการแจกคูปองให้แก่ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ(คตร.)ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา ตรวจสอบ โดยขอยืนยันว่าทาง คสช.ไม่ได้สั่งระงับแต่เป็นการให้ชะลอไว้ชั่วคราว เพื่อความโปร่งใสและเป็นประโยชน์มากที่สุดส่วนโครงการที่เหลือที่ขอให้ชะลอได้แก่ การประมูล 4 จี คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ ซึ่งกำหนดจัดการประมูลในเดือน ส.ค.นี้และคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ กำหนดจัดการประมูลเดือน พ.ย. นี้ และโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ยูโซ่) อาทิ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โทรศัพท์พื้นฐาน กสทช.กำลังอยู่ระหว่างการนัดเพื่อเข้าชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งนายฐากร กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้เข้าชี้แจงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ที่เสนอให้สำนักงาน กสทช. นำเงินรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จำนวน50,862ล้านบาท นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินนั้น ยืนยันว่าไม่ขัดข้องใดๆ แต่ขอให้ดำเนินการเงื่อนไขผูกพันธ์ที่ต้องนำเงินที่มาจากรายได้การประมูลทีวีดิจิตอลนำไปสนับสนุนการแจกคูปองส่วนลดเงินสดเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลตามที่ กสทช.ได้เคยประกาศไปสู่สาธารณชน.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.ชี้แจงเอกสารแจกคูปองดิจิตอลต่อ คตร.แล้ว

Posts related