วันนี้ (3 เม.ย.) ที่โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช.ได้ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และสหพันองค์กรผู้บริโภคสากล  สร้างความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดประชุม  เรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 3 -4 เม.ย.57 โดยการประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือครั้งแรกของการประชุมที่มีผู้บริโภคจากทั่วโลกให้ความสนใจเข้าร่วม จาก 81 องค์กร 32 ประเทศ และจากผู้บริโภคจากประเทศไทย ที่จะร่วมกันติดตามข้อมูล สถานการณ์ ปัญหา ตลอดจนข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ท่ามกลางเทคโนโลยีที่เติบโตและซับซ้อนมากขึ้นทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ไทยจะได้รับประโยชน์ ความรู้ จากประเด็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล รวมทั้งการเชื่อมโยงประเด็นและปัญหาของผู้บริโภคในระดับสากล โลกทั้งโลกจะเชื่อมโยงกัน ซึ่งในประเทศไทยเองกำลังอยู่ในช่วงทดลองออกอากาศทีวีดิจิทัล อีกทั้ง จ.เชียงใหม่ ที่จัดประชุมครั้งนี้ยังเป็น 1 ในพื้นที่นำร่อง 11 จังหวัด ของการออกอากาศระบบดิจิทัลด้วย ถือเป็นการเปิดหน้าต่างให้กว้างขึ้น ผู้บริโภคเริ่มใกล้ชิดกับอุปกรณ์ดิจิทัล มากกว่าคนในครอบครัว ดังนั้น องค์กรกำกับดูแลจำเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องมือ เพื่อกรองมลพิษต่างๆ เช่น การทำงานด้านการรู้เท่าทันสื่อ การแข่งขันในกิจการ การจัดสรรทรัพยากรของการสื่อสารเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งการปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้บริโภคด้านการสื่อสาร เป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่จะนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยMs.Indrani กล่าวว่า ผลกระทบจากยุคดิจิทัลของผู้บริโภค ไม่มีประเด็นอะไรที่ท้าทายไปกว่า เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การใช้เฟซบุค Facebook ที่มีผู้ใช้มากกว่าประชากรในอินเดีย และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า ดรรชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ (GDP) ของนิวซีแลนด์ ประเด็นสำคัญ คือ ความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัว การสอดแนม ความปลอดภัย การปกป้องอัตลักษณ์ของผู้บริโภค สิทธิของเด็ก การเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันการผูกขาดมีน้อยลง แต่ต้องเผชิญกับการโฆษณาชวนเชื่อ การสื่อสารที่เปิดกว้างมากขึ้น ทำให้ข้อมูลส่วนตัวมีความไม่ปลอดภัย  ซึ่งกฎหมายต่างๆ ยังไม่ได้พูดถึงบริการอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ผู้บริโภคสามารถอยู่ในยุคดิจิทัลได้อย่างไว้วางใจ ในราคาที่จ่ายได้ และมีคุณภาพประสิทธิภาพสำหรับการประชุมในวันนี้ จึงมีหัวข้อคือ วันคุ้มครองผู้บริโภคโลก  ปี  2014 การรณรงค์เรื่อง  “กู้สิทธิพิชิตโทร” และการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม อาทิ การชำระเงินออนไลน์&การผลิตเนื้อหาดิจิทัล ข้อตกลง TPP การคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นกฎหมายลิขสิทธิ์และเนื้อหา และ มาตรฐาน ISO/IEC เกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องรูปแบบบริการ และการดำเนินงานด้านการจ่ายเงินผ่านมือถือของ W3C   เป็นต้น และวันที่ 4 เมย. มีหัวข้อประชุม ได้แก่ คุณภาพบริการของผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมเกี่ยวกับ ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการบรอดแคส อาทิ สิทธิในการรับชมทีวีของผู้บริโภค:  มาตรฐานใหม่ในยุคดิจิทัล แนวโน้มและทิศทางของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบ ดิจิทัลและการจัดการช่องว่างของคลื่น นโยบายและทิศทางการกำกับดูแล และ ทบทวนบทเรียนจากแนวทางสหประชาชาติสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภค  สามารถติดตามและรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมทั้งสองวันได้ทาง www.nbtc.go.th และความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ทาง www.facebook.com/DigitalConsumerRights  และทวิตเตอร์ @NbtcRights

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.ผนึก มพบ.-CI ถกปัญหา “สิทธิผู้บริโภคในยุคดิจิทัล”

Posts related