วันนี้(20มี.ค.)นายฐากร ตัณฑสิทธิ์เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า  กสทช. เห็นชอบอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอัตราซึ่งสำนักงาน กสทช. ขอเรียนว่าอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวแม้จะมีการกำหนดอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายนาทีละ 45 สตางค์ โดยเป็นอัตราอ้างอิงระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือยังโทรศัพท์บ้าน และจากโทรศัพท์บ้านไปยังโทรศัพท์มือถือไม่ครอบคลุมถึงการโทรระหว่างโทรศัพท์บ้านไปยัง โทรศัพท์บ้าน  ทั้งนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบกับอัตราค่าโทรศัพท์ที่โทรจากโทรศัพท์บ้านไปยังโทรศัพท์บ้าน(Fix Line to Fix Line) ซึ่งคิดอัตราค่าโทรเป็นครั้ง ครั้งละ 3 บาท ที่เคยใช้มาโดยตลอด ยังคงเป็นอัตรา 3 บาทเหมือนเดิม ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นอัตราที่ลดลงจากเดิมนี้จะนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะหากมีผลบังคับใช้จะส่งผลให้แนวโน้มอัตราค่าโทรศัพท์จะถูกลง เช่นค่าโทรศัพท์จากโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือถือจะถูกลง เนื่องจากค่าเชื่อมต่อโครงข่ายถูกลงรวมถึงค่าโทรศัพท์จากโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์บ้านก็จะถูกลงและค่าโทรศัพท์จากโทรศัพท์บ้านไปยังโทรศัพท์มือถือก็จะถูกลงด้วยเช่นกัน“ขอยืนยันว่า อัตราค่าโทรศัพท์บ้าน 3 บาทไม่กระทบอะไร ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์โปรดวางใจว่า    ยังสามารถใช้บริการโทรศัพท์บ้านโทรหาโทรศัพท์บ้านด้วยอัตราค่าโทรศัพท์บ้านครั้งละ3 บาทเช่นเดิม อย่างไรก็ตามอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอัตราอ้างอิงที่จะใช้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ     ซึ่งทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆได้หากไม่เห็นด้วย” นายฐากร กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.ย้ำค่าโทรบ้านครั้งละ 3 บาทเท่าเดิม

Posts related