วันนี้(8พ.ย.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือถึงกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งความประสงค์ขอนำสายสื่อสารอากาศที่พาดอยู่บนเสาลงดิน และดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายในเส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงห้าแยกลาดพร้าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสายจำนวนมากอยู่บนเสาก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร ซึ่งการดำเนินการนำสายสื่อสารลงดินนั้น เป็นไปตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมด้านการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพของ กสทช. และพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2554 ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดี และลดอันตรายอันเกิดจากกรณีสายสื่อสารระโยงระยาง รวมทั้งสอดคล้องกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง โดยหากได้รับการอนุญาตจากกรุงเทพมหานครผู้ประกอบการก็จะสามารถดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายเพื่อดำเนินการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมได้ การร่วมทุนของผู้ประกอบการจะทำให้การเปิดพื้นผิวถนน (ฟุตบาท) ทำได้ในครั้งเดียว ไม่ต้องทำถึง 5 ครั้ง เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนที่สัญจร การก่อสร้างท่อร้อยสายนี้เป็นการนำร่อง โดยสำนักงาน กสทช. จะขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการรายอื่นให้ดำเนินการในลักษณะนี้ต่อไป อย่างไรก็ตามมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากสำนักงาน กสทช. 5 ราย ได้แก่ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด , บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด , บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด , บริษัท ซีทีเอชเคเบิล ทีวี จำกัด และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงทุนก่อสร้างท่อร้อยสาย ซึ่งมีหนังสือถึงสำนักงาน กสทช.ดำเนินการขออนุญาตสร้างท่อร้อยสายในเส้นทางต่อกรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “กสทช.”ร่อนหนังสือหากทม.ขอนำสายสื่อสารลงดิน

Posts related